نویسنده = کشن دهقان، افشین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دوام چوب ممرز در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک CCA (تانالیتc) دربرابر قارچ رنگین کمان

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 260-274

10.22092/ijwpr.2010.117313

افشین کشن دهقان؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ بهزاد بازیار