نویسنده = خرمی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. افزایش ظرفیت باربری خمشی کامپوزیتهای سیمانی با استفاده از الیاف طبیعی

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 206-218

10.22092/ijwpr.2009.117375

مرتضی خرمی؛ احمد امین خلیلی طبس؛ امیر نوربخش