نویسنده = قزوینی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. ﺗﺄثیر پیش تیمار شستشوی خرده چوبهای گونه صنوبر دلتوئیدس بر ویژگی های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ CMP

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 375-387

10.22092/ijwpr.2021.106305

مریم علیپور؛ قاسم اسدپور اتوئی؛ سید مجید ذبیح زاده؛ زهره قزوینی