دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 33، پاییز 1389، صفحه 147-331 
2. بررسی لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب صنوبر کوستانزو ( Populus costanzo) به روش کرافت

صفحه 157-169

عباس فخریان؛ حسین حسینخانی؛ فرداد گلبابائی؛ محمد مهدی برازنده


3. بررسی امکان جایگزینی چوب گونه های بومی ایران در ساختمان برجهای خنک کننده

صفحه 170-186

فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ عباس فخریان


4. اثر طول الیاف بر روی ویژگی‌های مکانیکی چند سازه چوب پلاستیک (پلی‌پروپلین)

صفحه 187-200

فرشید بسیجی؛ وحیدرضا صفدری؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش


11. بررسی تاثیر مواد مغذی و زمان تیمار بر فعالیت‌های آنزیمی قارچ Phanerochaete chrysosporium

صفحه 275-290

معراج شرری؛ احمد جهان لتیباری؛ غلامرضا رفیعی؛ احمد میرشکرایی


13. بررسی انحلال لیگنین در خمیرسازی کرافت از کاه گندم

صفحه 302-308

جلیل روشناسان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سعیده شریفی


14. بررسی تاثیر رطوبت ودرجه حرارت کاغذهای متشکله برکیفیت مقوای کنگره‌ای

صفحه 309-320

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ امیر محسن ناظری؛ علی عشریه