نویسنده = علی قاسمیان
تعداد مقالات: 10
1. بررسی مقایسه‌ایی خواص ضد‌میکروبی نانو‌کامپوزیت سلولز- نقره و فیلم نانو‌سلولز پوشش‌دهی شده با نانو‌نقره

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 541-556

10.22092/ijwpr.2016.106597

مهدیس شفاعی؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی؛ پونه ابراهیمی


3. تولید بهینه نانوکریستال سلولز از ساقه پنبه با استفاده از شرایط هیدرولیز اسیدی

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-13

10.22092/ijwpr.2015.10780

مهدیه مازندرانی؛ علی قاسمیان؛ احمدرضا سرائیان؛ مهدی مشکور؛ سید رحمان جعفری


4. ابعاد الیاف و خواص شیمیایی بامبو (Phyllostachys pubescens)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 335-345

10.22092/ijwpr.2014.5694

الهه مهری؛ علی قاسمیان


5. تأثیر پیش تیمار قلیایی بر بازده و ویژگی های خمیر کاغذ نیمه شیمیاییNSSC کاه گندم

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 366-380

10.22092/ijwpr.2013.2952

سوده ژند؛ مسیح مسعودی فر؛ احمدرضا سرائیان؛ علی قاسمیان


6. بررسی تغییرات بیومتریک الیاف در راستای طول ساقه‌گندم رقم زاگرس از دیدگاه کاغذسازی

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 545-555

10.22092/ijwpr.2012.116218

سعید کامرانی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان


8. بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ حاصل از ساقه پنبه با فرایند پروکسید قلیایی(APMP )

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 98-116

10.22092/ijwpr.2011.117113

حسین شوب چاری؛ احمدرضا سرائیان؛ علی قاسمیان


9. بررسی ویژگی های مکانیکی و نوری کاغذ کرافت لاینر حاصل از مخلوط الیاف کارتن بازیافتی و خمیر کرافت پهن برگان

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 264-274

10.22092/ijwpr.2009.117383

علی خلیلی گشت رودخانی؛ علی قاسمیان؛ احمدرضا سرائیان؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سید مهدی منظورالاجداد


10. تعیین حد مطلوب پالایش کاغذ حاصل از کرافت لاینر بازیافتی

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 12-19

10.22092/ijwpr.2008.117400

حمید نوری چپرپردی؛ علی قاسمیان؛ علی شالبافان؛ رضا حاجی حسنی