دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
مدیریت و اقتصاد چوب
اثر تیمار حرارتی و اشباع با اسید بوریک در ویژگی‌ها و مقاومت به آتش چوب صنوبر و کاج رادیاتا

رضا جزایری؛ رضا حاجی‌حسنی؛ صدیقه نظری

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.354896.1686

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر تیمار آب‌گرمایی به همراه اسیدبوریک بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی و مقاومت به آتش چوب دو گونه صنوبر (Populus nigra) و کاج رادیاتا (Pinus radiata) بود. در این مطالعه برای تیمار آب‌گرمایی از دو زمان 60 و 90 دقیقه با دو درجه حرارت ○C150 و ○C180 و برای تیمار اشباع از اسید بوریک با غلظت‌های 1, 3 و 5 درصد محلول در آب استفاده ...  بیشتر

بررسی مقاومت به آتش و خواص مکانیکی چوب پلیمر صنوبر تیمار شده با نانو ولاستونیت/استایرن

سهیلا ایزدیار؛ رقیه حمزه زاده؛ داود افهامی سیسی

دوره 35، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 46-60

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.341487.1596

چکیده
  هدف از این پژوهش، اثر اشباع چوب صنوبر با نانو ولاستونیت و مخلوط نانو ولاستونیت و استایرن بر مقاومت به آتش و خواص مکانیکی چوب پلیمر ساخته شده می‌باشد. نمونه‌های چوب صنوبر(Populus deltoides) با نانو‌ ولاستونیت با غلظت 4 درصد و مونومر استایرن محول در متانول با غلظت 75 درصد، با روش خلاء- فشار اشباع شدند. چهار تیمار مختلف چوب با نانو ولاستونیت، استایرن، ...  بیشتر

بررسی مقاومت به آتش در چوب پالونیای اصلاح شده با اسید سیتریک و مقایسه با کند سوز کننده های مختلف

محمد مهدی مهراندیش؛ آیسونا طلائی؛ محمد هادی رضوانی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 547-562

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.127947.1572

چکیده
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.547.69.4.1576.1601 اشتعال‌پذیری یکی از مهم‌ترین پارامترهایی است که دامنه کاربرد چوب را دچار محدودیت می‌سازد. بنابراین، بهبود خواص کندسوزکنندگی چوب از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر اصلاح با اسید سیتریک و مقایسه آن با بوراکس و کلرید آمونیوم بر روی اشتعال‌پذیری چوب پالونیا انجام شد. نمونه‌های ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
تأثیر نانو ولاستونیت بر خواص خمشی و مقاومت به آتش در چند سازه چوب پلاستیک آرد چوب/پلی پروپیلن

وحید تذکر رضایی؛ عبداله نجفی؛ احمد سینایی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 425-434

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.106277

چکیده
  در این تحقیق اثر نانو ولاستونیت برخواص خمشی و مقاومت به آتش چند سازه چوب پلاستیک آرد چوب/پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. آرد چوب از گونه راش به میزان 60%، پلی پروپیلن به عنوان ماتریس پلیمری به میزان 37% و پلی اتیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید به عنوان ماده سازگار کننده به میزان 3% وزن کل به کار گرفته شد. همچنین ماده نانو ولاستونیت در چهار ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی تاثیر نانوولاستونیت، پلی مرهای پلی اتیلن سنگین وپلی وینیل کلراید و ساختار تخته بر مقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از ساقه فلفل وخرده چوب صنعتی

حسین رنگ آور؛ سید اصغر علوی سرشت

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 503-512

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.13003

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر نانو ولاستونیت و استفاده از پلیمرهای پلی وینیل کلراید و پلی اتیلن سنگین بر مقاومت به آتش تخته خرده چوب سه لایه و همسان ساخته شده از خرده چوب صنعتی و ساقه فلفل انجام شد. چسب مورد استفاده از نوع اوره فرمالدئید به میزان 12 درصد و مقدار نانو ولاستونیت به میزان ثابت 10 درصد نسبت به جرم خشک مواد چوبی به صورت مخلوط ...  بیشتر