دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اولویت بندی عوامل اثرگذار بر مدیریت زنجیره تامین پایدارو عملکرد در صنعت مبلمان چوبی ایران (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده مبلمان منزل و اداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22092/ijwpr.2021.355958.1696

احمدرضا عربی؛ آژنگ تاج دینی؛ شادمان پورموسی؛ محمد نقی ایمانی؛ امیر لشگری


شناسایی و اولویت بندی مولفه های تولید پایدار در صنایع کارتن سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22092/ijwpr.2021.356457.1699

شادمان پورموسی؛ سینا محمدی نعمت آباد؛ آژنگ تاج‌دینی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر لشگری


تاثیر توانمندی های بازاریابی، نوآوری و یادگیری کارکنان بر عملکرد شرکت های مبلمان چوبی اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22092/ijwpr.2022.357201.1706

امیر رضا طاهری؛ عباس تمجیدی؛ آژنگ تاج دینی


شاخص های موثر برای پایداری مدل زنجیره تامین استوار در صنایع سلولوزی با روش ویکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22092/ijwpr.2022.357861.1711

شادمان پورموسی؛ میثم مهری چروده؛ آژنگ تاج دینی؛ عباس تمجیدی؛ وحید رضا صفدری


تشخیص و تفکیک گره درخت راش(Fagus orientalis Libsky) به روش غیرمخرب امواج تنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.22092/ijwpr.2022.358587.1718

جواد ترکمن؛ نازنین صالحی؛ رامین نقدی؛ مهران روح نیا