دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر توانمندی های بازاریابی، نوآوری و یادگیری کارکنان بر عملکرد شرکت های مبلمان چوبی اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22092/ijwpr.2022.357201.1706

امیر رضا طاهری؛ عباس تمجیدی؛ آژنگ تاج دینی


شاخص های موثر برای پایداری مدل زنجیره تامین استوار در صنایع سلولوزی با روش ویکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22092/ijwpr.2022.357861.1711

شادمان پورموسی؛ میثم مهری چروده؛ آژنگ تاج دینی؛ عباس تمجیدی؛ وحید رضا صفدری


ساخت وارزیابی تخته خردهچوب سبک وزن با استفاده ازپلیاورتان منبسط شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22092/ijwpr.2022.359412.1722

بابک نصرتی؛ محمد حامد؛ علی شالبافان؛ محمد دهمرده قلعه نو


تاثیر سن درخت، ضخامت و عمق الوارهای تبریزی تیمار حرارتی شده بر تغییر رنگ و نم پذیری چوب بعد از هوازدگی تسریع شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22092/ijwpr.2023.360163.1732

سعید حسنی؛ محمد طلایی پور؛ بهزاد بازیار؛ امیرهومن حمصی؛ سعید مهدوی


امکان‌سنجی شناسایی مواد چسبناک و منشأ آنها درکارخانه تولید کاغذ بسته بندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

10.22092/ijwpr.2023.359989.1731

زهرا رزم پور؛ قاسم اسدپور؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ سید مجید ذبیح‌زاده


کنترل مواد‌چسبناک‌ ریز خمیر‌کاغذ حاصل از بازیافت‌کارتن‌کنگره‌ای کهنه با روش‌های شیمیایی و فیزیکی منتخب‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

10.22092/ijwpr.2023.360204.1733

زهرا رزم پور؛ قاسم اسدپور؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ سید مجید ذبیح‌زاده


اصلاح و بهبود ویژگی‌های چسب پلی وینیل‌استات با استفاده از نانو سیلیکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22092/ijwpr.2023.361007.1743

محمد نجفیان اشرفی؛ پیام مرادپور؛ احمد جهان لتیباری؛ حمیدرضا عدالت


اثر افزودن چند ماده گرافیت‌پایه به چسب اوره فرم‌آلدهید در خواص حرارتی و مکانیکی تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22092/ijwpr.2023.354899.1687

رضا جزایری؛ سعید کاظمی نجفی؛ حبیب الله یونسی