دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی ویژگی های تخته لایه از گونه صنوبر با استفاده از چسب های لیگنین - گلی اکسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

10.22092/ijwpr.2020.127993.1573

محمد رضا توپااسفندیاری؛ محمد طلایی پور؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ سید احمد میرشکرایی؛ بهزاد بازیار


2. کاربرد باگاس در چند سازه پایه گچی تقویت شده با نانو ولاستونیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

10.22092/ijwpr.2020.341978.1602

علی حسن پور تیچی؛ فرداد گلبابائی؛ حبیب الله خادمی اسلام


3. ارزیابی عملکرد عصارة صمغ انزروت در پاکسازی لکه‌های ناشی از اثر دست روی کاغذهای تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399

10.22092/ijwpr.2020.126542.1546

مهرناز آزادی بویاغچی؛ علی نعمتی بابای لو؛ آزیتا موسوی مجد


4. اثر نوع پوشش و گراماژ کاغذ چاپ و تحریر بر زاویه تماس قطره آب طی زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399

10.22092/ijwpr.2020.128651.1597

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی


5. تغییر در ساختار شیمیایی و آب‌گریزکردن چوب پالونیا با رزین فلوئوروکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22092/ijwpr.2020.341853.1601

محمد هادی رضوانی؛ آیسونا طلائی؛ حسینعلی رجبی چم حیدری