تشخیص معایب در اتصالات از طریق تغییرات حاصل در ضریب همبستگی و مدول برشی‌ دینامیک در چوب راش

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج

چکیده

چکیده
در این تحقیق به بررسی امکان ردیابی نقص در اتصالات‌فارسی و انگشتی از طریق تغییرات حاصل در ضریب‌همبستگی و مدول‌برشی دینامیک پرداخته شده است. تعداد 42 نمونه سالم و بدون عیب ظاهری مطابق با استاندارد بین‌المللی ISO شماره 3129 انتخاب و پس از ایجاد دو اتصال فارسی و انگشتی در سه سطح چسب‌گذاری شده و تحت آزمون ارتعاش آزاد خمشی در تیر دوسر آزاد قرار گرفتند. نتایج نشان داد که وجود نقص در هر دو اتصال سبب تغییر در مدول‌برشی دینامیک می‌گردد اما از روی تغییرات ایجاد شده بر روی این فاکتور نمی‌توان به میزان نقص پی‌برد. در صورتی که از طریق تغییرات ایجاد شده در ضریب‌همبستگی علاوه بر وجود نقص در دو اتصال مورد تحقیق، می‌توان میزان نقص را نیز پیش‌بینی نمود.

کلیدواژه‌ها