دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 43، تابستان 1392، صفحه 195-391 
1. تعیین میزان انتشار فرمالدهید از فراوردههای مرکب چوبی

صفحه 195-204

10.22092/ijwpr.2013.2775

محمد مهدی برآزنده؛ حسین حسینخانی؛ سعید اسحاقی؛ عباس فخریان


2. بررسی شاخص‌های مؤثر بر واردات محصولات مبلمان چوبی به ایران

صفحه 205-223

10.22092/ijwpr.2013.2776

آژنگ تاج دینی؛ امیر حسین تقدسی؛ شادمان پورموسی؛ احمد جهان لتیباری؛ وحید رضا صفدری


11. خواص دی الکتریک خمیرکاغذهای سودا و کرافت آغشته به روغن

صفحه 329-340

10.22092/ijwpr.2013.2937

کژال مرادیان گیلان؛ lمحمد آزاد فلاح؛ امیر عباس شایگانی اکمل؛ علی عبدالخانی


13. بهبود ویژگی های چسب نشاسته مورد استفاده در صنایع کارتن سازی

صفحه 354-363

10.22092/ijwpr.2013.2950

نگین نیک بین؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ امیر محسن ناظری