نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استارا حق التدریس دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد استارا

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده

توتون (Nicotianan tabacum) گیاهی صنعتی و یک ساله است که در شمال ایران برای تامین برگ آن جهت تولید تنباکو کاشت می شود و سالیانه مقادیر قابل ملاحظه ای ساقه توتون در شمال کشور تولید می شود. در این تحقیق ساقه توتون واریته کوکر347 به صورت کاملا تصادفی از منطقه گیلان، شهرستان آستارا تهیه گردید و طبق آزمون های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و سپس درصد مواد استخراجی آن تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین مواد استخراجی ساقه توتون واریته کوکر347 (41/10 درصد) بود. سپس مواد استخراجی توسط حلال تولوئن- الکل با نسبت حجمی (2 به 1) از آرد چوب استخراج گردید. مواد استخراجی تهیه شده به داخل یک ویال شیشه ای منتقل و به آن واکنشگر BSTFA اضافه شد. نمونه ها به مدت یک ساعت در حمام بن ماری و دمای 70 درجه سانتیگراد قرار گرفته و سپس توسط دستگاه (GC/MS) مورد آنالیز قرار گرفت. در مجموع 11 ترکیب شیمیایی در مواد استخراجی چوب ساقه توتون واریته کوکر347 مورد شناسایی قرار گرفت که با درصد های متفاوتی در چوب ساقه توتون واریته کوکر347 وجود دارند. این ترکیبات شامل، P- پریدین، 1- تری متیل سایلیل، 1،2- بنزن دی کربوکسیل اسید، آلفا- دی- گلوکوپیرانوز، 8،11- دی متیل- 13- (4- اکسو-1- متیل)، تری فلوئورمتیل ایزوپروپیل سولفید دارای بیشترین مقادیر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات