دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 46، بهار 1393، صفحه 1-181 
5. شناسایی قارچ‌های عامل باختگی در چوب‌های وارداتی نوئل

صفحه 44-56

10.22092/ijwpr.2014.4929

صدیقه دادای قندی؛ اصغر طارمیان؛ خلیل بردی فتوحی¬فر؛ علی اکبر عنایتی


10. بررسی خواص حرارتی و مکانیکی چندسازه الیاف بذری استبرق/پلی‌پروپیلن

صفحه 94-105

10.22092/ijwpr.2014.4936

امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی؛ مژگان کوهپایه زاده