نویسنده = سعادت نیا، محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه پارامترهای سفتی دو نوع نخل خرما به روش غیر مخرب

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 133-141

10.22092/ijwpr.2018.110641.1411

محمد علی سعادت نیا؛ نوشین ستاری؛ مهران روح نیا؛ محسن بهمنی


2. بررسی اثر هوازدگی طبیعی باگاس بر ویژگی های مختلف محصول نهایی در کارخانه کاغذ پارس

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 509-517

10.22092/ijwpr.2017.109270.1386

میثم خلیلیان شلمزاری؛ محمد علی سعادت نیا؛ حمید رضا پیرایش