نویسنده = بهمنی، محسن
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه پارامترهای سفتی دو نوع نخل خرما به روش غیر مخرب

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 133-141

10.22092/ijwpr.2018.110641.1411

محمد علی سعادت نیا؛ نوشین ستاری؛ مهران روح نیا؛ محسن بهمنی