نویسنده = رحیمی دستجردی، حبیب
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تیمار آب‌گرمایی بر خواص آکوستیک گونه‌های گردو و آزاد مورد استفاده در ساخت آلات موسیقی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 636-647

10.22092/ijwpr.2014.8648

محمد غفرانی؛ حسین حسین خانی؛ حبیب رحیمی دستجردی؛ سعید خجسته خسرو؛ پرویز امیری