نویسنده = روشناسان، جلیل
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ابعاد الیاف ممرز در منطقه آستارا

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 535-544

10.22092/ijwpr.2011.117234

میثم علی آبادی؛ ایمان اکبرپور؛ احمدرضا سرائیان؛ جلیل روشناسان


2. بررسی انحلال لیگنین در خمیرسازی کرافت از کاه گندم

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 302-308

10.22092/ijwpr.2010.117316

جلیل روشناسان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سعیده شریفی