نویسنده = سپیده دم، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مهمترین ویژگی‌های آناتومی در شناسایی الیاف کاغذ

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 545-563

10.22092/ijwpr.2011.117235

محمد رضا نیک سرشت سیگارودی؛ وحیدرضا صفدری؛ محمد جواد سپیده دم؛ سید خلیل حسینی هاشمی