کلیدواژه‌ها = مقاومت برشی
تعداد مقالات: 4
2. تاثیر فورفوریلاسیون بر مقاومت برشی خط چسب و توان نگهداری پیچ در دوگونه راش و نراد

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 435-445

10.22092/ijwpr.2016.106276

آیسونا طلایی؛ محمد صالح زارع؛ حمیده عبدل زاده


4. بررسی امکان استفاده از پسماند الیاف کاغذسازی در ساخت تخته خرده چوب

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 137-158

10.22092/ijwpr.2004.117565

اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی؛ محمد مهدی فائزی پور