کلیدواژه‌ها = خمیر کاغذ
تعداد مقالات: 5
1. تعیین معادله سرعت واکنش لیگنین زدایی صنوبردلتوییدس

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-32

10.22092/ijwpr.2017.107119

محمد مهدی برازنده؛ سعید مهدوی؛ عباس فخریان


3. بررسی مقایسه ای تولید خمیر کاغذ از نی P.australis

دوره 21، شماره 1، بهار 1385، صفحه 43-51

10.22092/ijwpr.2006.117592

سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی؛ کامیار صالحی؛ حسین فامیلیان؛ حسین کرمانیان


5. بررسی مقایسه ای ویژگیهای کاغذدهی چوب گونه های ممرز و انجیلی

دوره 5، 9- شماره 225، بهار 1379، صفحه 1-33

10.22092/ijwpr.2000.117492

عبدالرحمن حسین زاده؛ عباس فخریان روغنی؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی