کلیدواژه‌ها = SPSS
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واکنش های روانی و عاطفی به رنگ دکوراسیون محیط زندگی و کار..

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 134-139

10.22092/ijwpr.2019.125008.1518

امیر لشگری؛ سیده زهرا هاشمی؛ بابک رنجبر