دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
تأثیر پوشش دهی با کیتوزان بر ویژگیهای مقاومتی و ممانعتی کاغذ لاینر

نورالدین نظرنژاد؛ مهین اورند؛ حسین رسالتی

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 37-47

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.358536.1717

چکیده
  یکی از مشکلات استفاده از کاغذ و مقوا در صنایع بسته‌بندی، مقاومت ضعیف در برابر نفوذ آب، گاز و روغن می‌باشد. امروزه جهت برطرف کردن این مشکل پژوهش‌های زیادی در زمینه استفاده از فیلم‌ها و پوشش‌های زیست تخریب‌پذیر بر پایه پلی‌ساکاریدها انجام شده است. یکی از این پلی‌ساکاریدها که می‌توان به عنوان پوشش زیست تخریب‌پذیر در کاغذهای بسته‌بندی ...  بیشتر

تاثیر سامانه پلی‌آلومینیم کلراید(PAC) و نانو بیوپلیمر‌ی کیتوزان بر ویژگی‌های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP )

عیسی رضازاده؛ رامین ویسی؛ مجتبی سلطانی؛ عبدالله نجفی؛ سید اسحاق عبادی

دوره 36، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 368-381

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.353442.1662

چکیده
  این تحقیق با هدف تاثیر استفاده از پلی آلومینیم کلراید (PAC) و نانوکیتوزان بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP) انجام شد. به همین منظور، ابتدا مقداری ازخمیرشیمیایی-مکانیکی(CMP) رنگبری شده کارخانه چوب و کاغذ مازندران به عنوان نمونه شاهد انتخاب شد. سپس پلی آلومینیم کلراید به صورت پودر سفید رنگ و در 4 سطح 0، 5/0، 1و 5/1 درصد استفاده ...  بیشتر

بررسی کاربرد کیتوزان و اسیدهای کربوکسیلیک به عنوان جایگزین چسب اوره فرمالدهید در ساخت MDF

آیسونا طلائی؛ وحید حیدری

دوره 36، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 53-63

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.342658.1606

چکیده
  در تحقیق حاضر ویژگیهای کاربردی تخته‌فیبر با دانسیته متوسط ساخته شده با رزین اوره فرمالدهید به عنوان آزمونه شاهد با MDF ساخته شده با کیتوزان و اسیدهای کربوکسیلیک بررسی و مقایسه شدند. ترکیبات مختلف شامل محلول استات کیتوزان، محلول استات کیتوزان- بوتان‌تتراکربوکسیلیک‌اسید ، محلول استات کیتوزان- سیتریک‌اسید و محلول سیتریک‌اسید مورد ...  بیشتر

اثر پوشش دهی کاغذ با استفاده از کیتوزان و پلی لاکتیک اسید اصلاح شده

خدیجه آرمند؛ علی قاسمیان

دوره 35، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 321-331

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.342709.1607

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پوشش‌دهی کاغذ ‌بسته‌بندی با ترکیب پلی‌لاکتیک‌اسید-کیتوزان به دو روش اختلاط و پیوند زنی بود. بدین منظور از کاغذ دست ساز با گراماژ 80 گرم بر متر مربع و تهیه شده از خمیرکاغذ الیاف بلند کارخانه چوب و کاغذ مازندران استفاده شد. برای تهیه مواد پوشش دهی، پلی لاکتیک اسید 1 درصد در کلرفرم و کیتوزان ونانوکیتوزان ...  بیشتر

عملکرد دوگانه کیتوزان در بهبود نگهداشت نانو ذرات اکسید آهن و مقاومت های مکانیکی کاغذ مغناطیسی تولید شده با فرآیند سنتز درجا

شقایق رضانژاد؛ نورالدین نظرنژاد؛ حسین رسالتی؛ سید مجید ذبیح‌زاده

دوره 35، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 205-217

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.342131.1603

چکیده
  مهم‌ترین چالش‌های استفاده از مواد معدنی و پرکننده در فرآیند کاغذ سازی ماندگاری کم و کاهش چشمگیر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از الیاف بلند کرافت تجاری و نمک‌های آهن و با فرآیند سنتز درجا کاغذ مغناطیسی تولید شد. نانو اکسید آهن حاصل از سنتز درجا عملکردی مانند پر کننده‌ها دارد در نتیجه جهت جلوگیری از کاهش ...  بیشتر

تاثیر سامانه بیوپلیمری کیتوزان و نانوالیاف سلولزی بر ویژگی‌های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP )

رامین ویسی؛ یوسف یوسفی گلوردی

دوره 35، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.128617.1584

چکیده
  این تحقیق با هدف تاثیر استفاده از کیتوزان و نانوسلولز بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP) انجام شد. به همین منظور، ابتدا مقداری ازخمیرشیمیایی-مکانیکی(CMP) رنگبری شده کارخانه چوب و کاغذ مازندران به عنوان نمونه شاهد انتخاب شد. سپس نانو الیاف سلولزی به صورت ژل سفید رنگ و در 3 سطح 0 ،2 و 3 درصد استفاده گردید. همچنین کیتوزان در ...  بیشتر

اثر پوشش‌دهی کاغذ ‌بسته‌بندی با کمپلکس پلی‌لاکتیک‌اسید-کیتوزان و پلی‌لاکتیک‌اسید- نانو کیتوزان

علی قاسمیان؛ خدیجه آرمند؛ الیاس افرا؛ احمد رضا سرائیان؛ مینا سالاری

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 507-519

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.128661.1585

چکیده
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.507.69.4.1575.1606 هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پوشش‌دهی کاغذ ‌بسته‌بندی با کمپلکس پلی‌لاکتیک‌اسید-کیتوزان و پلی‌لاکتیک-اسید- نانو کیتوزان به دو روش لایه به لایه و کامپوزیت بوده است. بدین منظور از کاغذ دست ساز 80 گرمی الیاف بلند تهیه شده از کارخانه چوب و کاغذ مازندران استفاده شد. برای تهیه مواد پوشش دهی، پلی لاکتیک اسید ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
رفتار وابسته بهpH کیتوزان بر روی الیاف اصلاح شده خمیرکاغذ کرافت

نورالدین نظرنژاد؛ ناصر رسول پور هدایتی؛ امید رمضانی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 513-524

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101474

چکیده
  کیتوزان به عنوان یک پلیمر طبیعی بهبود دهنده‌ی مقاومت کاغذ شناخته شده است. لذا در این پژوهش جذب بهتر این پلیمر بر روی الیاف خمیرکاغذ کرافت اصلاح شده و افزایش کارآمدی آن بررسی شده است. اثرات کیتوزان با سه سطح 0 ، 75/0و 25/1درصد برروی الیاف اصلاح سطح شده خمیرکاغذ کرافت با پراکسید هیدروژن3 درصد در سطوح متفاوت) pH 5/5، 7و 5/8) آزمایش شد. نتایج نشان ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
تاثیر پوشش کیتوزان – پلی(‌وینیل‌الکل) بر خواص مانع‌شوندگی و مقاومت‌های مکانیکی کاغذ بسته‌بندی

معصومه ملایی؛ محمد آزادفلاح؛ یحیی همزه؛ فرامرز خدائیان چگینی

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 330-340

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.12923

چکیده
  در این تحقیق ویژگی‌های مانع‌شوندگی و مکانیکی کاغذهای ساخته شده از الیاف بکر و الیاف بازیافتی بعد از اعمال ترکیبی از پوشش پلیمری کیتوزن و پلی(وینیل‌الکل) بررسی شده است. بنابراین سرعت عبور بخار آب، مقاومت به عبور هوا، مقاومت به عبور چربی و قابلیت جذب آب این کاغذهای پوشش‌دار به منظور ارزیابی تاثیر پوشش‌ها بر خواص مانع‌شوندگی تعیین ...  بیشتر