استفاده از لجن کارخانه بازیافت کاغذ بر خواص مکانیکی چندسازه بر پایه پلیمرهای بازیافتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 دانشیار، گروه فرایند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه فرایند، تهران

5 دانشجوی دکترا، صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این پژوهش ویژگی­های مکانیکی چندسازه پلیمرهای بازیافتی (پلی­اتیلن و پلی­پروپیلن) و لجن کارخانه بازیافت کاغذ از دو منبع مختلف شامل لجن پساب (S) و لجن رویDAF  (D) به‌عنوان تقویت کننده مورد بررسی قرار گرفت. برای ساخت چندسازه از سه سطح لجن کاغذ ( 15،30 و 45% ) استفاده شد. برای اختلاط مواد از دستگاه هک و برای ساخت نمونه­های استاندارد از قالب­گیری تزریقی استفاده گردید. نتایج بدست‌آمده نشان داد که چندسازه حاوی پلی­پروپیلن و لجن پساب دارای ویژگی­های مکانیکی بالاتری نسبت به چندسازه حاوی پلی­اتیلن و لجن روی DAF می­باشد. با افزایش میزان هر دو نوع لجن کارخانه بازیافت کاغذ به‌عنوان پرکننده ویژگی­های کششی و خمشی نسبت به پلیمر خالص افزایش یافته است. البته فقط با افزایش میزان لجن روی DAF کاهش در مقاومت‌کششی چندسازه مشاهده شد. با افزایش میزان هر دو نوع لجن مقاومت به ضربه در همه چندسازه­های مقاومت به ضربه کاهش یافت. همچنین چندسازه­های حاوی لجن روی  DAFمقاومت به ضربه پایین­تری نسبت به لجن پساب کارخانه نشان دادند. 

کلیدواژه‌ها