نویسنده = مالمیر چگینی، خداداد
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر ویژگی‌های کاغذ و مرکب بر خواص نوری کاغذهای بسته‌بندی. قسمت دوم:گرانروی مرکب55-50

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 325-340

10.22092/ijwpr.2009.117390

محمد طلایی پور؛ حبیب اله خادمی اسلام؛ خداداد مالمیر چگینی