دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار 1387، صفحه 1-90 
2. تعیین حد مطلوب پالایش کاغذ حاصل از کرافت لاینر بازیافتی

صفحه 12-19

10.22092/ijwpr.2008.117400

حمید نوری چپرپردی؛ علی قاسمیان؛ علی شالبافان؛ رضا حاجی حسنی