نویسنده = حبیب الله عرب تبار فیروزجایی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی دوام چوب Eucalyptus interlexta R.T.Baker در برابر قارچ Trametes versicolor L.ex

دوره 20، شماره 1، بهار 1384، صفحه 133-142

10.22092/ijwpr.2005.117579

حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ علی رضانژاد؛ عبدالرحمن حسین زاده


4. بررسی دوام چوبهای توسکا، چنار، اکالیپتوس کاملدولنسیس و کرت در مقابل حفاران دریایی در ساحل بندر بوشهر

دوره 19، شماره 1، بهار 1383، صفحه 115-131

10.22092/ijwpr.2004.117564

علی رضانژاد؛ حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ عبدالرحمن حسین زاده


5. بررسی اشباع چوب تبریزی (Populus nigra L. var. italica) به روش تیوب لاستیکی

دوره 19، شماره 1، بهار 1383، صفحه 97-114

10.22092/ijwpr.2004.117563

حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ علی رضانژاد؛ عبدالرحمن حسین زاده


6. بررسی دوام 6 گونه چوبی ایران درمقابل عوامل مخرب دریایی در بندر چابهار

دوره 18، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 205-218

10.22092/ijwpr.2003.117545

حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ علی رضانژاد؛ عبدالرحمن حسین زاده


7. بررسی دوام چوبهای راش، بلندمازو و ممرز در مقابل حفاران دریایی در سواحل بندر بوشهر

دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 63-76

10.22092/ijwpr.2003.117538

علی رضانژاد؛ حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ عبدالرحمن حسین زاده


8. بررسی مقدماتی اثرات عوامل مخرب دریایی بر روی هفت گونه چوبی در سواحل بندرعباس

دوره 7، 17- شماره 300، پاییز 1381، صفحه 57-72

10.22092/ijwpr.2002.117534

حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ علی رضانژاد؛ عبدالرحمن حسین زاده


9. عوامل مخرب چوب شناورها و سازه های دریایی در سواحل ایران

دوره 7، 16- شماره 293، تابستان 1381، صفحه 59-72

10.22092/ijwpr.2002.117517

علی رضانژاد؛ حبیب الله عرب تبار فیروزجایی