کلیدواژه‌ها = ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی
تعداد مقالات: 15
1. تاثیر اصلاح شیمیایی پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پلاستیک

دوره 34، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 435-447

10.22092/ijwpr.2019.126382.1544

رضا حاجی حسنی؛ فرداد گلبابائی؛ سیده معصومه زمانی


6. بررسی ویژگیهای تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف اکالیپتوس کاملدولنسیس

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-10

10.22092/ijwpr.2010.117257

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی


7. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب ساخته شده از چوب پالونیا

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 15-25

10.22092/ijwpr.2018.117352

امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی


9. بررسی تولید کامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از ضایعات کارتن باطله (OCC) به روش ریزش کیک

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 91-101

10.22092/ijwpr.2008.117408

امیر نوربخش؛ کاظم دوست حسینی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی؛ رضا حاجی حسنی


10. بررسی امکان کاربرد ساقه پنبه در ساخت تخته خرده چوب

دوره 21، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 95-104

10.22092/ijwpr.2006.117597

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی


11. تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه ممرز (.Carpinus betulus L) در دو منطقه ارتفاعی جنگلهای استان گلستان

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 259-287

10.22092/ijwpr.2004.117572

فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ عباس فخریان روغنی؛ شاهرخ فلاح دوست


12. تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه راش در جنگل های سنگده (مازندران)

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 175-192

10.22092/ijwpr.2004.117567

فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ عباس فخریان روغنی؛ شاهرخ فلاح دوست


13. استفاده از ضایعات حاصل از هرس درختان انگور در تهیه تخته خرده چوب

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 159-174

10.22092/ijwpr.2004.117566

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش


14. ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب کلن های مختلف صنوبر تولید شده در دوره بهره برداری دو ساله

دوره 19، شماره 1، بهار 1383، صفحه 1-24

10.22092/ijwpr.2004.117549

عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی؛ مرتضی ناظریان


15. تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه راش در جنگلهای اسالم (گیلان)

دوره 6، 14-شماره 272، پاییز 1380، صفحه 1-26

10.22092/ijwpr.2018.117504

عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ حسین حسینخانی