کلیدواژه‌ها = سودا
تعداد مقالات: 6
2. ویژگی‌های کاغذ مرغوب از ‌الیاف ضایعات ‌پارچه‌های ‌‌پنبه‌ای

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 434-444

10.22092/ijwpr.2012.116107

مجید فرضی؛ علی اکبر عنایتی؛ داوود پارساپژوه


3. بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ تولید شده به روش سودا-آنتراکینون از ساقه کلزا

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 69-79

10.22092/ijwpr.2009.117357

سید محمد مظهری موسوی؛ سعید مهدوی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ حسین رسالتی؛ حسین یوسفی


5. بررسی مقایسه ای تولید خمیر کاغذ از نی P.australis

دوره 21، شماره 1، بهار 1385، صفحه 43-51

10.22092/ijwpr.2006.117592

سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی؛ کامیار صالحی؛ حسین فامیلیان؛ حسین کرمانیان