دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، آبان 1383، صفحه 1-136 
بررسی امکان استفاده از پسماند الیاف کاغذسازی در ساخت تخته خرده چوب

صفحه 137-158

10.22092/ijwpr.2004.117565

اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی؛ محمد مهدی فائزی پور


تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه راش در جنگل های سنگده (مازندران)

صفحه 175-192

10.22092/ijwpr.2004.117567

فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ عباس فخریان روغنی؛ شاهرخ فلاح دوست


بررسی امکان تهیه تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) از الیاف نی

صفحه 225-242

10.22092/ijwpr.2004.117570

مسعود رضا حبیبی؛ سعید مهدوی؛ حسین حسینخانی؛ سید جواد سپیده دم