دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
فراورده های مرکب چوب
بررسی تاثیرالیاف کاغذباطله بررفتارشکست تخته الیاف-گچ

جواد ترکمن؛ روزبه اسدی خوانساری

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 193-204

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.361084.1745

چکیده
  تخته الیاف- گچ کامپوزیتی است که از الیاف بعنوان تقویت کننده در زمینه گچی استفاده شده است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف الیاف کاغذباطله براستحکام، مقاومت ونحوه شکست تخته الیاف – گچ بوده است. برای این منظور از مقادیر صفر، 5، 10، 15، 20، 25 و35 درصد الیاف کاغذباطله استفاده شده است. نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت خمشی، چسبندگی ...  بیشتر

بررسی تاثیر نانو کریستال سلولز بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه چوب سیمان

منا شایسته کیا؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ بهزاد بازیار؛ حسین رنگ آور؛ حمید رضا تقی‌یاری

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 271-282

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.351285.1628

چکیده
  در این تحقیق اثر نانو کریستال سلولز بر خواص کاربردی صفحات چوب سیمان بررسی شد. عوامل متغیر درصد نانو که در (پنج سطح 0، 1/0، 2/0، 5/0 و 1 درصد)، وزن سیمان و همچنین نسبت اختلاط خرده چوب با سیمان که در سه سطح (1 به 3، 1 به 5/3 و 1 به 4) برابر وزن خشک سیمان بود. از خرده چوب صنوبر و سیمان پرتلند نوع 2 به‌عنوان عوامل ثابت استفاده شد. به‌طور کلی 15 تیمار و از ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
امکان استفاده از روزنامه باطله در تولید آجر الیاف سیمان سبک

فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ رضا حاجی حسنی

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 450-461

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.110393.1404

چکیده
  در این تحقیق نقش تقویت الیاف روزنامه باطله در ساخت تخته‌سیمان مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی برای اعمال دو عامل متغیر یعنی الیاف روزنامه باطله و کلرید کلسیم طراحی شده است. تخته الیاف سیمان با دانسیته 7/0 کیلوگرم بر مترمکعب با استفاده از نسبت‌های الیاف/سیمان 90:10، 15/85، 20/80 و 25/75 و کلرید کلسیم با 3% و 5% به‌عنوان شتاب‌دهنده تولید و ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
تأثیر استفاده از آرد نخل خرما در ساخت کامپوزیت چوب-پلاستیک بر پایه پلی پروپیلن

علیرضا بی اذیت؛ لعیا جمالی راد؛ هدایت الله امینیان؛ سحاب حجازی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 30-39

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.105771

چکیده
  در این تحقیق، تأثیر مقدار پرکننده و ماده جفت کننده MAPP بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت پلی‌پروپیلن تقویت شده شده با آرد حاصل از ضایعات ناشی از هرس سالیانه برگ نخل خرما (رقم شاهانی) مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور استفاده از سه سطح 30، 40 و 50 درصد آرد نخل خرما و دو سطح 4 و 6 درصد MAPP به عنوان عوامل متغییر در نظر گرفته شد. سپس خواص فیزیکی ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی ساخت آجر چوب سیمان از خاک اره

فرداد گلبابائی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 457-465

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101561

چکیده
  آجر پر مصرف ترین مصالح بنائی در ایران است .از آنجاکه آجر معمولی وزن زیادی دارد باعث سنگین شدن ساختمان و در نتیجه آسیب پذیری آن در برابر نیروهای زلزله می شود. آجر و سایر مصالح ساختمانی سرامیکی توپر گرچه با دوام‌اند ولی وزن سنگین عیب بزرگ آنها است. آجرهای ساختمانی توپر چگالی ظاهری 7/1 تا 9/1 گرم بر سانتی متر مکعب و هدایت حرارتی بین 5/0 تا 75/0 ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های چوب سیمان تهیه شده از پسماندهای کشاورزی

فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ رضا حاجی حسنی؛ آرش رشنو

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 583-896

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.3464

چکیده
  هدف اصلی از تولید پانل‌های چوب سیمان یا فرآورده‌های کامپوزیت با اتصال معدنی، ترکیب ذرات آلی مانند چوب و مواد لیگنوسلولزی با اتصال دهنده‌های معدنی از قبیل سیمان، گچ و غیره است. فرآورده‌های چوب سیمان که امروزه در بیشتر کشورهای جهان تولید می‌گردد دارای خواص کاربردی مطلوبی مانند مقاومت به عوامل جوی، آتش و عوامل بیولوژیک و ...  بیشتر