دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
شناسایی و مقایسه ترکیبات شیمیایی مواد استخراجی چوب و پوست چنار (Platanus orientalis) دست کاشت با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی (GC/MS)

رامین ویسی؛ سید اسحاق عبادی؛ سید سجاد اشرفی

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 229-238

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.358036.1713

چکیده
  چنار (Platanus orientalis) یکی از درختانی است که در پارک­ها و فضاهای سبز شهری و جنگل­های اطراف شهر تهران و همچنین سایر شهرهای ایران کاشته می­شود. این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب و پوست چنار دست کاشت انجام شد. به همین منظور، تعداد سه اصله درخت چنار دست کاشت به­صورت تصادفی از منطقه شهری تهران انتخاب ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی تاثیرزمان ذخیره‌سازی بر خواص رنگ و ترکیبات شیمیایی تخته خرده حاصل از باگاس

مهدی جنوبی؛ شوبو صالحپور؛ زهره عرازنیا؛ یحیی همزه

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 58-66

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.105610

چکیده
  این تحقیق، با هدف بررسی تاثیر ذخیره‌سازی بر خواص رنگ و ترکیبات شیمیایی تخته خرده حاصل ازباگاسانجام شد. برای این منظور از باگاس ذخیره شده کارخانه نئوپان کارون واقع در استان خوزستان درسه سطح (بالا،وسط وپائین) و باگاس ذخیره‌نشده تهیه گردید. سپس،ترکیبات شیمیایی نمونه‌ها براساس دستورالعمل TAPPI، ویژگی بیومتری (ضریبلاغری) با استفاده از ...  بیشتر

تبدیل شیمیایی
ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور(Vitis vinifera spp.) کشت شده در منطقه آستارا

سید پدرام هاشمی بیگزادمحله؛ سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 525-537

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.102670

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف و میزان ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور کشت شده در منطقه آستارا واقع در استان گیلان انجام گرفته است. برای این منظور تعداد 53 عدد سرشاخه هم اندازه و هم قطر از چند درخت انگور جدا شده و به آزمایشگاه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا منتقل گردیدند. به منظور جداسازی الیاف ...  بیشتر

بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی¬های بیومتری الیاف در تنه و مخروط درخت کاج تدا در منطقه گیلان

طاهره قلی زاده؛ آرش فرج پور رودسری؛ اصغر تابعی

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 545-560

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.3462

چکیده
  این تحقیق با هدف مقایسه ترکیبات شیمیایی و ویژگی­های بیومتری الیاف (طول– قطر– ضخامت دیواره الیاف) و ضرایب مشتق شده از آنها بر روی تنه درخت و مخروط گونه کاج تدا منطقه آستارا استان گیلان انجام شده است. دیسک‌هایی از تنه درخت و چند عدد مخروط به طور کاملاً تصادفی انتخاب و بعد ترکیبات شیمیایی آن از طریق استانداردهای آیین‌نامه  TAPPIو ...  بیشتر

ویژگی‌های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی ساقه‌های ذرت کشت شده در منطقه آستارا (رقم‌های روغنی و 704 )

ایرج شیارکار؛ اصغر تابعی؛ آرش فرج پور رودسرس

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 561-582

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.3463

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین و مقایسه‌ ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف و ترکیبات شیمیایی ساقه‌های ذرت رقم‌های روغنی و 704 کشت شده در منطقه‌ آستارا انجام شد. پس از جمع‌آوری تعدادی ساقه از هر دو رقم، از میان آنها تعدادی ساقه برای تعیین ترکیبات شیمیایی و تعدادی دیگر نیز به منظور تعیین ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف انتخاب شدند. میانگین ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
ویژگی‌های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی چوب ملج، اوجا، آزاد و داغداغان

وحیدرضا صفدری

دوره 25، شماره 2 ، مهر 1389، ، صفحه 248-259

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117312

چکیده
  از طریق ویژگی­های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی می­توان کیفیت گونه­های چوبی و غیرچوبی را برای استفاده در صنایع خمیرکاغذ پیش­بینی نمود. در این مطالعه ویژگی­های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی چوب چهار گونه­ درختی بومی ایران از خانواده نارون­ها (Ulmaceae) که عبارتند از ملج (Ulmus glabra)، اوجا (Ulmus compestris)، آزاد (Zelkova carpinifolia) و داغداغان(Celtis ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای مورفولوژی و شیمیایی چوب تنه و جست اکالیپتوس کاملدولنسیس در منطقه جیرفت

سعیده شریفی؛ جلیل روشناسان؛ سید ضیاء الدین حسینی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1387، ، صفحه 83-90

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2008.117407

چکیده
  اکالیپتوس درختی نورپسند و سریع الرشد، تنه آن صاف و پوست آن خود به خود کنده می‌شود. در مدت کوتاهی قطر و ارتفاع آن افزایش می‌یابد. هم کشیدگی آن بسیار و وزن مخصوص آن 58/0- 55/0 گرم بر سانتیمتر مکعب می‌باشد. نمونه‌های مورد نظر جست و تنه اکالیپتوس کاملدولنسیس با میانگین سنی 3 سال، از منطقه جیرفت واقع در استان کرمان تهیه گردیدند. از دو نمونه، ...  بیشتر