دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
خمیر کاغذ و کاغذ
مقایسه تأثیر مجزا و ترکیبی نانوسیلیکا و افزودنی‌های کاتیونی بر ویژگی‌های نوری لاینر سفید بسته‌بندی

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ احمد ثمریها؛ علیرضا خاکی فیروز

دوره 38، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 266-280

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.362084.1753

چکیده
  سابقه و هدف: بازیافت کاغذ باطله به عنوان یک صنعت در ایران و جهان رشد کرده است و به محیط‌زیست و انسان‌ها مزایای زیادی ارائه می‌دهد. زباله‌های شهری نیز پس از فرایندهای بازیافت دوباره استفاده می‌شوند. صنعت بازیافت مقوا اهمیت زیست‌محیطی و اقتصادی زیادی دارد و با کمبود منابع چوبی و تقاضای بالا برای محصولات کاغذی، نقش مهمی در توسعه صنایع ...  بیشتر

اثر پوشش‌دهی کاغذ ‌بسته‌بندی با کمپلکس پلی‌لاکتیک‌اسید-کیتوزان و پلی‌لاکتیک‌اسید- نانو کیتوزان

علی قاسمیان؛ خدیجه آرمند؛ الیاس افرا؛ احمد رضا سرائیان؛ مینا سالاری

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 507-519

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.128661.1585

چکیده
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.507.69.4.1575.1606 هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پوشش‌دهی کاغذ ‌بسته‌بندی با کمپلکس پلی‌لاکتیک‌اسید-کیتوزان و پلی‌لاکتیک-اسید- نانو کیتوزان به دو روش لایه به لایه و کامپوزیت بوده است. بدین منظور از کاغذ دست ساز 80 گرمی الیاف بلند تهیه شده از کارخانه چوب و کاغذ مازندران استفاده شد. برای تهیه مواد پوشش دهی، پلی لاکتیک اسید ...  بیشتر

تأثیر ویژگی‌های کاغذ و مرکب بر کیفیت چاپ درصنایع بسته‌بندی براساس اندازه گیری شاخص دانسیته چاپ

خداداد مالمیر چگینی؛ محمد طلایی پور؛ شادمان پورموسی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 39-57

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117262

چکیده
  ویژگی‌هایی از کاغذ و مرکب بردانسیته چاپ مورد بررسی قرارگرفت.برای این منظور سه نوع کاغذ و چهارنوع مرکب چاپ  با دو نوع ویسکوزیته 30-25 و 55-50 مورد استفاده قرار گرفت. بعد از اندازه‌گیری ویژگی‌های کاغذ و مرکب،مرکب‌ها را بر کاغذهای انتخابی چاپ نموده و سپس دانسیته چاپ اندازه‌گیری شد. تجزیه وتحلیل ﺁماری  بر اساس طرح کاملا تصادفی در قالب ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
تأثیر ویژگی‌های کاغذ و مرکب بر خواص نوری کاغذهای بسته‌بندی. قسمت دوم:گرانروی مرکب55-50

محمد طلایی پور؛ حبیب اله خادمی اسلام؛ خداداد مالمیر چگینی

دوره 24، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 325-340

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2009.117390

چکیده
  تاثیر زبری و جذب آب کاغذ و نیز ویژگی‌های مرکب، برخواص نوری مورد بررسی قرارگرفت که بدین منظور سه نوع کاغذ و چهار نوع مرکب چاپ مورد استفاده قرارگرفت. بعد از اینکه ویژگی‌های کاغذ و مرکب اندازه‌گیری شد، مرکب‌ها را بر کاغذهای انتخابی چاپ نموده وسپس خواص نوری(L،a   و b) اندازه‌گیری شد که نتایج نشان داد  زبری و جذب آب سه نوع کاغذ تأثیر ...  بیشتر