دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)

تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر ویژگی های کاغذ

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ امیر محسن ناظری؛ احمد ثمریها

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2784

چکیده
  چکیده فیبریلاسیون خارجی یکی از اثرهای پالایش در پالایشگرهای معمولی به‌همراه برخی تغییرات همزمان نظیر فیبریلاسیون داخلی می‌باشد. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر روی خواص کاغذ می‌باشد. خمیرکاغذهای مورد استفاده، کرافت سوزنی‌برگ و خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی (CMP) صنوبر تولیدی کارخانه چوب و کاغذ مازندران ...  بیشتر

تأثیر مقدار لیگنین الیاف بر ویژگی‌های مکانیکی چند‌سازه الیاف چوب – پلی‌پروپیلن

پوریا رضایی نیارکی؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4914

چکیده
  تأثیر مقدار لیگنین الیاف و مقدار ماده سازگارکننده بر ویژگی‌های مقاومتی چند‌سازه الیاف سلولزی و پروپیلن بررسی شد. در این تحقیق الیاف کارتن کنگره‌ای کهنه با مقدار لیگنین به‌ترتیب 7، 26/5، 78/3‌ و77/2 درصد تهیه شدند. سپس الیاف توسط دستگاه اکسترودر با پلی‌پروپیلن به نسبت 20 درصد‌‌ الیاف و حدود 77 درصد پلی‌پروپیلن ترکیب شده و بعد از آسیاب ...  بیشتر

تبدیل شیمیایی
تولید بهینه نانوکریستال سلولز از ساقه پنبه با استفاده از شرایط هیدرولیز اسیدی

مهدیه مازندرانی؛ علی قاسمیان؛ احمدرضا سرائیان؛ مهدی مشکور؛ سید رحمان جعفری

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.10780

چکیده
  در پژوهش حاضر، آماده سازی ساقه پنبه (رقم ساحل) به عنوان یکی از ضایعات کشاورزی متداول با هدف تهیه نانوکریستال سلولز در سه مرحله ی تهیه خمیر سودا-آنتراکینون، لیگنین زدایی و تیمار قلیایی انجام شد. به منظوره دست یابی به شرایط بهینه تولید نانوکریستال سلولز، هیدرولیز اسیدی آلفاسلولز تهیه شده با استفاده از اسید سولفوریک 64 درصد و با دو پارامتر ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
تاثیر سیانواتیلاسیون خمیرکاغذ و نانوالیاف سلولزی بر خواص فیزیکی کاغذهای عایق ترانسفورماتور

محمد آزادفلاح؛ حمید خدابنده لو؛ امیر عباس شایگانی اکمل

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.105604

چکیده
  خواص کاغذهای عایق الکتریکی ترانسفورماتور متأثر از فرایند اصلاح شیمیایی انجام شده بر روی الیاف است. در این تحقیق تأثیر سیانواتیلاسیون خمیرکاغذ و افزودن نانوالیاف سلولزی سیانواتیل­دار شده بر خواص دی­الکتریک شامل ظرفیت، تلفات دی‌الکتریک، مقاومت عایقی، ولتاژ شکست و همچنین مقاومت به کشش دو نوع کاغذ دست­ساز تهیه‌شده از خمیرکاغذ ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب اصلاح شده با فرآیند بخارگرمایی

رضا حاجی حسنی؛ بهبود محبی؛ سعید کاظمی نجفی؛ پرویز ناوی

دوره 32، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.107597

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اصلاح بخارگرمایی(Hygro-Thermal Treatment) چوب صنوبر(Populus deltoides) بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی آن انجام گرفت. در این بررسی تیمار بخارگرمایی در دماهای 130، 150 و 170 درجه سانتی‌گراد و برای مدت زمان‌ ماندگاری صفر، 20 و 40 دقیقه انجام شد. آزمون‌های فیزیکی؛ شامل اندازه‌گیری افت وزن و کلاپس ناشی از تیمار، تغییرات دانسیته، ...  بیشتر

شیمی چوب
بررسی امکان شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی؛ فرزاد یوسفی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.110421.1406

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی انجام شد. به همین منظور، نمونه های آزمونی توسکا ییلاقی و قشلاقی از منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. به طوری که ابتدا طبق آزمون های استاندارد TAPPI از چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی آرد چوب و مواد استخراجی توسط حلال استن جداسازی گردید. سپس باقیمانده ...  بیشتر

اثر تیمار قارچی بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی - مکانیکی چوب ممرز

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ محمد طلایی پور؛ امیر هومن حمصی؛ احمد ثمریها

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117075

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی خواص مقاومتی کاغذهای حاصل از تیمارهای 1، 2 و 4 هفته‌ای با قارچ Phanerochaete chrysosporium BKM – 1767 مورد ارزیابی قرار گرفته و با نمونه شاهد مقایسه گردیده است. پس از آماده‌سازی نمونه‌های قارچی، خرده‌چوب‌های ممرز در سه سطح 1، 2 و 4 هفته‌ای تحت دمای oc 39 با رطوبت نسبی 65% تیمار شدند. به منظور تهیه خمیرکاغذ CMP از خرده‌چوب‌های تیمار ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی ویژگیهای تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف اکالیپتوس کاملدولنسیس

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117257

چکیده
  در این بررسی با هدف امکان تولید تخته فیبر دانسیته متوسط از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس با استفاده از زمانهای مختلف بخارزنی، دمای پرس و زمان پرس، تخته تهیه گردید. 36 تخته آزمایشگاهی ساخته شده و سپس ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها اندازه‌گیری و با استفاده از آزمون فاکتوریل نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اندازه‌گیری ...  بیشتر

مطالعه ساخت تخته خرده چوب بوسیله اتصال‌های غیر معمول

نورالدین نظرنژاد

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117259

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب بوسیله فعال‎سازی سطوح ذرات چوب و استفاده از اتصال‌دهنده‎ جهت ایجاد اتصال بین ذرات چوب بر روی گونه صنوبر دلتوئیدس انجام شد. برای این منظور از اکسیدکننده اسیدنیتریک با نسبتهای صفر،  3 ، 5/4 و 6 درصد در دو مدت تیمار صفر و 1 ساعت برای فعال‌سازی ذرات چوب و از لیکور سیاه با نسبت‎های 5 ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
استفاده از مدلهای رگرسیونی برای پیش بینی ویژگیهای تخته خرده چوب

ابوالفضل کارگرفرد؛ کاظم دوست حسینی؛ امیر نوربخش

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1387، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2008.117399

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی امکان پیش‌بینی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب با استفاده از معادلات و مدلهای رگرسیونی انجام شده است. 108 تخته آزمایشگاهی در قالب 36 تیمار با ترکیب شرایط مختلف گرادیان رطوبت، ابعاد خرده چوب، درجه حرارت و زمان پرس ساخته شد و با استفاده از رگرسیون گام به گام، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل بدست ...  بیشتر

بررسی تأثیر متغیرهای فرایند کاغذسازی بر دانسیته ظاهری کاغذ بازیافتی از کارتن کهنه

امید رمضانی؛ احمد جهان لتیباری؛ محمد مهدی فائزی پور؛ علی اکبر عنایتی؛ سید مهدی منظور الاجداد

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1386، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2007.117417

چکیده
  دانسیته ظاهری, مهمترین ویژگی فیزیکی کاغذ است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم بسیاری از ویژگیهای مهم کاغذ مانند مقاومت در برابر کشش، مدول الاستیسیته، ضریب پخش نور و سطح نسبی پیوند بین الیاف را تحت تأثیر قرار  می‌دهد. از آنجائی‌که متغیرهای فرایند تولید کاغذ بر تغییرات دانسیته ظاهری اثر می‌گذارند در این بررسی تأثیر درجه روانی خمیر کاغد ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی تاثیر شرایط پلیمر شدن بر مقاومت اتصال رزین اوره-فرمالئید در تخته خرده چوب ممرز

احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ تقی طبرسا

دوره 1، 1 شماره 148 ، 1375، ، صفحه 1-53

https://doi.org/10.22092/ijwpr.1996.117435

چکیده
  در این بررسی تاثیر سه عامل رطوبت کیک خرده چوب ، درجه حرارت و زمان پرس بر واکنش پلی‌مر شدن رزین اوره-فرمالدئید مورد مطالعه قرار گرفته است . با تغییر رطوبت کیک خرده چوب در مقادیر 10، 13 و 16 درصد، درجه حرارت پرس در 150، 170، 190 درجه سلسیوس و زمان پرس در 4، 6، 8 دقیقه در جمع 27 ترکیب شرایط به وجود آمده و با ثابت نگهداشتن عوامل دیگر، برای هر ترکیب شرایط، ...  بیشتر

بررسی مقایسه ‌ای خصوصیات بیولوژیکی، آناتومیکی، فیزیکی و شیمیایی نی در نیزارها هورالعظیم و تالاب انزلی

حسین فامیلیان؛ داوود پارساپژوه؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری

دوره 2، 2- شماره 166 ، 1376، ، صفحه 1-115

https://doi.org/10.22092/ijwpr.1997.117448

چکیده
  با توجه به محدودیت سطح جنگلهای تجاری و در نتیجه کاهش چوب صنعتی، استفاده از منابع لیگنوسلولزی غیر چوبی به شدت احساس می گردد، بنابراین اندازه گیری و تشخیص ویژگیهای پایه ای و کاربردی ساقه نی در نیزارهای وسیع کشور ، به عنوان یک ماده لیگنوسلولزی تجدید شونده، جهت بهره گیری بهتر، ضروری است. بدین منظور، خصوصیات آناتومیکی، شیمیایی، فیزیکی ...  بیشتر

بررسی قابلیت استفاده از کلش برنج در صنایع کاغذ

علاس فخریان؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ سعید مهدوی

دوره 6، 6- شماره 183 ، مهر 1377، ، صفحه 1-77

https://doi.org/10.22092/ijwpr.1998.117480

چکیده
  به دلیل محدودیت منابع چوبی جنگلی در ایران و معذوریت جایگزین نمودن منابع سلولزی غیرچوبی در تولید کاغذ و مناسب بودن بعضی از این منابع از جمله کاه و کلش برنج برای صنعت کاغذسازی، لازم است خصوصیات کاربردی این ماده مورد توجه و بررسی قرار گیرد به همین منظور از کلش برنج نمونه‌برداری شده وخواص فیزیکی شیمیائی آن تعیین می‌گردد. سپس با انجام ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از منابع لیگنوسلولزی جنوب ایران (پتانسیل استفاده از چوب گز در صنایع تخته خرده چوب)

امیر نوربخش؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ حسین حسینخانی؛ کامیار صالحی

دوره 7، 7- شماره 199 ، دی 1377، ، صفحه 1-45

https://doi.org/10.22092/ijwpr.1998.117482

چکیده
    بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی مقایسه ای ویژگیهای کاغذدهی چوب گونه های ممرز و انجیلی

عبدالرحمن حسین زاده؛ عباس فخریان روغنی؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی

دوره 9، 9- شماره 225 ، فروردین 1379، ، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2000.117492

چکیده
  در این تحقیق ویژگی های آناتومیکی، شیمیایی و خمیر کاغذ چوب در دو گونه ممرز و انجیلی مورد مطالعه قرار گرفته است. میانگین طول الیاف چوب گونه ممرز 1.4 میلیمتر و میانگین قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره الیاف آن به ترتیب 18 میکرون و 3.37 میکرون اندازه گیری شده است. میانگین طول الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره الیاف چوب گونه انجیلی به ترتیب 1.35 ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی و تعیین ویژگیهای خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی بازده بالا از باگاس

کامیار صالحی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده

دوره 10، 10- شماره 232 ، تیر 1379، ، صفحه 1-90

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2000.117495

چکیده
  با استفاده از باگاس به عنوان ماده اولیه ساخت خمیر کاغذ بازده زیاد، تولید خمیر کاغذ با دو روش CMP و CTMP انجام گرفته و ویژگی های آنها مقایسه شدند. همچنین روش بازده زیاد APMP در مورد باگاس مورد بررسی قرار گرفت.متوسط طول، قطر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب برابر 1.66 میلیمتر، 19.63، 7.47 و 6.087 میکرون تعیین شد. میزان سلولز ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
استفاده از باگاس و ضایعات برداشت چوب اکالیپتوس در تولید تخته خرده چوب

حسین حسینخانی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ نیرالسادات صدرایی؛ مسعود رضا حبیبی

دوره 11، 11-شماره 243 ، مهر 1379، ، صفحه 1-60

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2000.117497

چکیده
  در این تحقیق امکان استفاده از باگاس و ضایعات برداشت چوب اکالیپتوس به نسبت 50:50 در ساخت تخته خرده چوب با وزن مخصوص 700 کیلوگرم بر مترمکعب، تحت تاثیر سه عامل متغیر نوع تخته در 2 سطح، زمان پرس در سه سطح و درصد چسب در سه سطح و از مجموع عوامل در سطوح مورد اشاره، 18 ترکیب شرایط ساخت تهیه خرده چوب (تیمار) حاصل گردید و از هر تیمار سه تخته (تکرار) ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی ساخت چوبهای لایه ای LB ،LVL و تعیین خواص کاربردی آنها

احمد جهان لتیباری؛ حبیب الله عرب تبار؛ فرداد گلبابائی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ عباس فخریان روغنی

دوره 12، 12- شماره 251 ، بهمن 1379، ، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2001.117499

چکیده
  ساخت چوبهای لایه ای LB و LVL از چوب سه گونه جنگلی افرا، ممرز و راش مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی سه میزان فشار پرس 30، 35 و 40 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، سه ضخامت لایه 2، 3 و 4 میلیمتر و دو نوع برش مماسی و شعاعی مورد توجه قرار گرفته است. اندازه گیری مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته و مقاومت برشی بر طبق دستورالعملهای 1184 و 605 استاندارد ASTM انجام ...  بیشتر

فیزیک و مکانیک چوب
تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه راش در جنگلهای اسالم (گیلان)

عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ حسین حسینخانی

دوره 14، 14-شماره 272 ، مهر 1380، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.117504

چکیده
  خواص مکانیکی چوب گونه راش در جنگلهای اسالم گیلان با رعایت استاندارد ASTM آیین نامه D143-83 در مورد نمونه های تهیه شده از دو ارتفاع 700 و 1200 متری در منطقه شفارود گیلان در دو حالت سبز و خشک (خشک شده در هوای آزاد) اندازه گیری شدند و برای تعیین تاثیر عوامل رطوبت، جهات جغرافیایی، ارتفاع تنه و ارتفاع رویشگاه، داده های حاصل از آزمایشها ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
خصوصیات لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب صنوبر دلتوئیدس کلن 51/77 در سه دوره بهره برداری

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی

دوره 16، 16- شماره 293 ، مرداد 1381، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2002.117513

چکیده
  سه اصله درخت 4، 6 و 12 ساله صنوبر دلتوئیدس کلن 51/77 به طور تصادفی از ایستگاه تحقیقات صفرابسته واقع در استان گیلان قطع گردید و جهت بررسی خصوصیات خمیر کاغذ، کاغذسازی و مقاومت کاغذهای ساخته شده از آنها به آزمایشگاه شیمی چوب و کاغذسازی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع انتقال داده شد. به منظور پخت چوب و تهیه کاغذ و کاغذ از این ماده لیگنوسلولزی روش ...  بیشتر

فیزیک و مکانیک چوب
بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی گونه بلوط در رویشگاه جنگلهای سنگده ساری

عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی

دوره 17، 17- شماره 300 ، آذر 1381، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2002.117529

چکیده
  در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه بلوط (بلند مازو) Quercus castaneaefolia C.A.Mey از رویشگاه سنگده ساری با رعایت آیین نامه D143-83 استاندارد ASTM برای آزمایش نمونه های کوچک اندازه گیری شد، و سپس اثر عواملی نظیر ارتفاع نمونه در تنه درخت، رطوبت و نیز جهات جغرافیایی منطبق با رویشگاه با استفاده از روش های آماری فاکتوریل و گروه ...  بیشتر