نویسنده = اولادی، رضا
تعداد مقالات: 5
1. اشباع پذیری چوب راش و کاج با اسید پیرولیز تهیه شده از گونه‌های مختلف چوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

10.22092/ijwpr.2020.341610.1599

داود افهامی سیسی؛ یحیی همزه؛ فرهود فیروزبهی؛ رضا اولادی؛ اصغر طارمیان


3. اثر اصلاحی سویه‌های مختلف باکتری Bacillus subtilis بر نفوذپذیری گونه کاج تدا (Pinus taeda) در دو محیط کشت مختلف

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 309-322

10.22092/ijwpr.2016.105931

اسماعیل زاهدی تجریشی؛ رضا اولادی؛ اصغر طارمیان؛ مسعود احمدزاده؛ حجت سعادتی


4. ارتباط پهنای حلقه رویش و ویژگی‌های آوندی در توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 278-288

10.22092/ijwpr.2015.12925

رضا اولادی؛ سعیده نصیریانی؛ افشین دانه‌کار؛ کامبیز پورطهماسی


5. بررسی برخی ویژگی های آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) در منطقه زابل

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 132-141

10.22092/ijwpr.2014.4913

اصغر طارمیان؛ رحمت اله گرگیج؛ سعیده نصیریانی؛ رضا اولادی