دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 42، بهار 1392، صفحه 1-193 
1. تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر ویژگی های کاغذ

صفحه 1-10

10.22092/ijwpr.2013.2784

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ امیر محسن ناظری؛ احمد ثمریها


3. تأثیر اصلاح الیاف با روش پیوندزنی بر خواص مقاومتی خمیرکاغذ CMP

صفحه 24-34

10.22092/ijwpr.2013.3071

ایمان رشیدی جویباری؛ محمد آزاد فلاح؛ یحیی همزه؛ حسین رسالتی؛ سعید مهدوی


5. ارزیابی کیفیت تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف مغز و ساقه کنف

صفحه 48-61

10.22092/ijwpr.2013.3081

فهیمه شعبان¬علیزاده؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ مهراب مدهوشی


10. بررسی استفاده از ضایعات چوبی شهری در تولید تخته خرده‌چوب

صفحه 109-122

10.22092/ijwpr.2013.3103

احمد جهان لتیباری؛ فرداد گلبابائی؛ عباس تمجیدی؛ بابک سبحانی؛ کمیل رئوف کیا


13. بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت حاصل از آرد چوب نوئل، پلی‌پروپیلن و نانوکلی (نانورس)

صفحه 153-168

10.22092/ijwpr.2013.3112

حبیب الله خادمی اسلام؛ زهرا یوسف نیا؛ اسماعیل قاسمی؛ محمد طلایی پور


15. بررسی خواص آناتومی، بیومتری و شیمیایی چوب جوان و بالغ صنوبر (Populus alba)

صفحه 182-193

10.22092/ijwpr.2013.3114

شیما رمضانی؛ محمد طلایی پور؛ میثم علی آبادی؛ اصغر تابعی؛ بهزاد بازیار