دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
خمیر کاغذ و کاغذ
مقایسه تأثیر مجزا و ترکیبی نانوسیلیکا و افزودنی‌های کاتیونی بر ویژگی‌های نوری لاینر سفید بسته‌بندی

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ احمد ثمریها؛ علیرضا خاکی فیروز

دوره 38، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 266-280

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.362084.1753

چکیده
  سابقه و هدف: بازیافت کاغذ باطله به عنوان یک صنعت در ایران و جهان رشد کرده است و به محیط‌زیست و انسان‌ها مزایای زیادی ارائه می‌دهد. زباله‌های شهری نیز پس از فرایندهای بازیافت دوباره استفاده می‌شوند. صنعت بازیافت مقوا اهمیت زیست‌محیطی و اقتصادی زیادی دارد و با کمبود منابع چوبی و تقاضای بالا برای محصولات کاغذی، نقش مهمی در توسعه صنایع ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی تاثیر نگهداری در فریزر مقوای روکش پوشش داده شده با دو لایه نانو پلی اورتان و نانورس بر ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی آن

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ احمد ثمریها؛ علیرضا خاکی فیروز

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 205-214

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.361258.1746

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پوشش دو لایه ای نانو پلی اورتان و نانورس روی خواص فیزیکی و مکانیکی مقوای روکش قهوه‌ای بسته‌بندی مواد انجام شد. برای این منظور مقوای روکش قهوه‌ای 127 گرم بر متر مربع تهیه و مورد آزمون قرار گرفت. برای اندود سطح مقوا، ابتدا از نانو پلی اورتان و با روش پاشش توسط یک نازل آغشته‌سازی انجام شد. سپس سطح مقوای روکش ...  بیشتر

بررسی تأثیر مستقل و ترکیبی افزودنی‌های مختلف بر خواص کاغذ لاینر و فلوتینگ از OCC

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ احمد ثمریها؛ سعید مهدوی

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 204-216

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.356513.1700

چکیده
       این تحقیق با هدف بررسی مقایسه­ای اثر مجزا و ترکیبی نانولیگنوسلولز، پلی اکریل آمید کاتیونی، نشاسته کاتیونی و الیاف بلند وارداتی در ساخت کاغذ لاینر و فلوتینگ بازیافتی انجام شد. تیمارهای مستقل خمیرکاغذ کارتن کهنه (OCC) با افزودنی­ها شامل  15 درصد خمیرکاغذ الیاف بلند پالایش شده، 6 درصد نانوالیاف لیگنوسلولزی، 5/1 درصد ...  بیشتر

بررسی جایگزینی خمیر کاغذ الیاف بلند وارداتی با نانو الیاف سلولز و مواد کاتیونی در ساخت کاغذ بادوام

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ احمد ثمریها؛ علیرضا خاکی فیروز

دوره 36، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 157-169

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.342727.1608

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی استفاده از نانو الیاف سلولزی و سیستم‌های دو ترکیبی نشاسته-نانو سلولز و پلی آکریل آمید-نانو سلولز برای جایگزینی با الیاف بلند شیمیایی وارداتی انجام شده است. در این بررسی خمیر الیاف بلند شیمیایی وارداتی، در 4 سطح به خمیر پنبه اضافه گردید. نانو الیاف سلولزی در سطح 5 درصد، با نشاسته در سطح 1 درصد و با پلی اکریل آمید ...  بیشتر

تأثیر افزودن نانورس بر ویژگی‌های چوب پلاستیک ساخته شده از ضایعات تخته فیبر نیمه‌سنگین و تخته‌خرده‌چوب با پلی‌‌اتیلن و پلی‌پروپیلن بازیافتی

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ سعید مهدوی

دوره 35، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.128211.1577

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های مکانیکی، گرماسنجی وزنی و ریخت‌شناسی چوب پلاستیک ساخته‌شده از ضایعات تخته-خرده‌چوب و تخته فیبر نیمه سنگین و دو نوع پلیمر بازیافتی (پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌پروپیلن) با افزودن نانورس انجام شد. برای این منظور50% وزنی ضایعات دو نوع تخته‌ مذکور، 50% وزنی پلیمر بازیافتی، 3% وزنی انیدرید مالئیک پیوند داده ‌شده ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی تأثیر استفاده از نانو الیاف سلولزی و خمیرکاغذ شیمیایی وارداتی روی کاغذ بادوام ساخته شده از الیاف زیرشانه

یعقوب مامی زاده؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 337-346

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.120207.1453

چکیده
                                                                                           DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.337.64.3.1576.1607 در صنعت نساجی الیاف زیرشانه از لحاظ طول و قطر در محدوده‌ای قرار دارند که در صنایع خمیرکاغذ و به‌خصوص ساخت کاغذهای بادوام به‌عنوان ...  بیشتر

تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر ویژگی های کاغذ

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ امیر محسن ناظری؛ احمد ثمریها

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2784

چکیده
  چکیده فیبریلاسیون خارجی یکی از اثرهای پالایش در پالایشگرهای معمولی به‌همراه برخی تغییرات همزمان نظیر فیبریلاسیون داخلی می‌باشد. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر روی خواص کاغذ می‌باشد. خمیرکاغذهای مورد استفاده، کرافت سوزنی‌برگ و خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی (CMP) صنوبر تولیدی کارخانه چوب و کاغذ مازندران ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
مقایسه ویژگی‌های خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی کارخانه چوب و کاغذ مازندران با خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی حاصل از ساقه کلزا

احمد ثمریها؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ سعید مهدوی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 326-337

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117071

چکیده
  نمونه‌های ساقه کلزای مورد آزمایش از یک مزرعه واقع در استان مازندران تهیه گردید. میانگین طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره سلولی الیاف ساقه به‌ترتیب 860، 95/27، 86/18 و 42/4 میکرومتر اندازه‌گیری شد. ترکیب شیمیایی نیز شامل میزان سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر به‌ترتیب 44، 21/19، 6 و 13 درصد اندازه‌گیری شد. پخت بهینه با بازده 66 درصد در شرایط20 ...  بیشتر

اثر تیمار قارچی بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی - مکانیکی چوب ممرز

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ محمد طلایی پور؛ امیر هومن حمصی؛ احمد ثمریها

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117075

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی خواص مقاومتی کاغذهای حاصل از تیمارهای 1، 2 و 4 هفته‌ای با قارچ Phanerochaete chrysosporium BKM – 1767 مورد ارزیابی قرار گرفته و با نمونه شاهد مقایسه گردیده است. پس از آماده‌سازی نمونه‌های قارچی، خرده‌چوب‌های ممرز در سه سطح 1، 2 و 4 هفته‌ای تحت دمای oc 39 با رطوبت نسبی 65% تیمار شدند. به منظور تهیه خمیرکاغذ CMP از خرده‌چوب‌های تیمار ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا

احمد ثمریها؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ علیرضا خاکی فیروز

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 429-436

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117198

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه گیاه کلزا انجام شده است. نمونه کلزای مورد آزمایش از یک مزرعه واقع در شهرستان بابل تهیه گردید. پخت خمیرکاغذ به روش شیمیایی- مکانیکی با مصرف مواد شیمیایی مورد استفاده در کارخانه چوب و کاغذ مازندران (سولفیت سدیم) به میزان 20 درصد بر اساس ماده خشک انجام شد، و زمان پخت در سه ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی تاثیر رطوبت ودرجه حرارت کاغذهای متشکله برکیفیت مقوای کنگره‌ای

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ امیر محسن ناظری؛ علی عشریه

دوره 25، شماره 2 ، مهر 1389، ، صفحه 309-320

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117317

چکیده
  در این تحقیق با بکار بردن درجه حرارت‌ها و رطوبت‌های مختلف کاغذ، میزان تاثیرهای آنها برکیفیت ورق کارتن مورد بررسی قرارگرفت و بهترین حالت مشخص شد. متغیرهای مورد بررسی شامل سه متغیر سرعت(در سه سطح50-100 – 150 متر در دقیقه) زاویه پیچش کاغذ به دور سیلندرهای پیش گرمکن(در سه سطح 90-180-300 درجه) و رطوبت کاغذ( سه سطح 5/6-7- 5/8 درصد ) بودند. کاغذهایی که ...  بیشتر