دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
فراورده های مرکب چوب
بررسی اثر نانولوله‌کربنی عامل‌دار بر خواص فیزیکی و مکانیکی نانوچندسازه چوب-پلاستیک

محمد فارسی؛ اصغر تابعی؛ فاطمه معاشی ثانی؛ مسعود عبادی

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.359256.1721

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوچندسازه چوب-پلاستیک حاصل از نانولوله کربنی خام و عامل‌دار می باشد. بدین منظور، آردچوب به مقدار ثابت 50 درصد، نانولوله‌های کربنی خام در 3 سطح 0، 1 و 2 درصد و جفت‌کننده مالئیکی در دو سطح 0 و 3 درصد در زمینه پلی‌اتیلن‌سنگین مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از نانولوله کربنی عامل‌دار جهت تقویت ...  بیشتر

مقایسه اثر آرد و زغال پوسته گردو بر ویژگی‌های کاربردی چندسازه‌های چوب – پلاستیک

میررضا موسوی؛ اصغر تابعی؛ مصطفی معدنی پور؛ محمد فارسی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 128-140

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.356960.1704

چکیده
  در این پژوهش، اثر آرد و زغال پوسته گردو بر ویژگی­های کاربردی چندسازه­های چوب پلاستیک حاصل از آن بررسی شد. برای این منظور، آرد و زغال پوسته گردو در سه سطح 20، 30 و 40 درصد، با پلی­اتیلن سنگین توسط دستگاه مخلوط‌کن داخلی Brabender طی فرایند اختلاط مذاب مخلوط و بعد نمونه­های آزمونی استاندارد با استفاده از روش قالب‌گیری تزریقی ساخته شدند. ...  بیشتر

بررسی ساخت کامپوزیت سبک سه لایه از چوب سیمان و یونولیت

فرداد گلبابائی؛ رضا حاجی حسنی؛ کامیار صالحی؛ اصغر تابعی

دوره 35، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 113-125

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.126127.1540

چکیده
  این مطالعه با هدف ساخت سازه سبک و کاهش اتلاف انرژی انجام گردیده است بدین منظور تولید محصولات چوب سیمان یا فرآورده‌های کامپوزیت با ترکیب ذرات آلی مانند الیاف چوب و مواد لیگنوسلولزی با یونولیت مد نظر قرار گرفت. محصول مورد بررسی شامل چوب سیمان ساخته شده از الیاف روزنامه باطله و خرده چوب صنوبر با ضخامت 20 میلی‌متر در دو طرف سازه و یونولیت ...  بیشتر

ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و ترکیب های شیمیایی ساقه ی آفتابگردان (Helianthus annus) کشت شده در منطقه آستارا (رقم چرنیانکا 66)

مونا عطارد؛ اصغر تابعی

دوره 34، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 372-386

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.127139.1562

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و ترکیب های شیمیایی ساقه ی آفتابگردان رقم چرنیانکا 66 کشت شده در منطقه ی آستارا انجام شد. پس از جمع آوری تعدادی ساقه از این رقم، تعداد 6 ساقه ی تقریبا هم اندازه، به منظور تعیین ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و تعدادی ساقه ی دیگر نیز برای تعیین ترکیب های شیمیایی الیاف انتخاب شدند. آزمایشات ...  بیشتر

شیمی چوب
بررسی اثر تیمار متیل دار کردن بر رفتار نوری لیگنین کرافت از طریق شبیه سازی کاغذهای لیگنین دار

اصغر تابعی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 410-424

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.106279

چکیده
  در این تحقیق تغییرات رفتار نوری لیگنین کرافت صنوبر(Populus alba)، پیش و پس از متیل دار کردن با دی متیل سولفات با استفاده از فنون اندازه گیری تغییرات شاخص های نوری ( روشنی، K، S، K/S و عدد تغییر رنگ ) کاغذ آغشته به لیگنین بر اثر کهنه سازی نوری تسریع شده، مورد مطالعه قرار گرفت. تغییرات ساختاری ایجاد شده در لیگنین بر اثر تیمار متیل دار کردن، با استفاده ...  بیشتر

تبدیل شیمیایی
ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور(Vitis vinifera spp.) کشت شده در منطقه آستارا

سید پدرام هاشمی بیگزادمحله؛ سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 525-537

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.102670

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف و میزان ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور کشت شده در منطقه آستارا واقع در استان گیلان انجام گرفته است. برای این منظور تعداد 53 عدد سرشاخه هم اندازه و هم قطر از چند درخت انگور جدا شده و به آزمایشگاه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا منتقل گردیدند. به منظور جداسازی الیاف ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی رنگ‌بری خمیرکاغذ سودا از ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. Coker 347) با روش کاملاً بدون کلر (TCF)

سید پدرام هاشمی؛ اصغر تابعی؛ سید پیمان هاشمی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 623-632

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.8467

چکیده
      در این پژوهش تأثیر استفاده از مقادیر متفاوت پراکسید هیدروژن در سه سطح 3، 4 و 5 درصد و هیدروکسید سدیم در دو سطح 2 و 3 درصد بر روی رنگ‌بری خمیرکاغذ سودای ساقه توتون رقم کوکر 347 بررسی شد. ساقه توتون به روش سودا با 22 درصد قلیاییت، در 170 درجه سانتی‌گراد برای مدت 100 دقیقه، به خمیرکاغذ تبدیل شد. خمیرکاغذ رنگ‌بری نشده حاصل از ساقه توتون ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
شناسایی ترکیب های شیمیایی مواد استخراجی چوب ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. 'Coker 347') با روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی(GC/MS)

سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ سید پدرام هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 66-57

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4907

چکیده
  توتون (Nicotianan tabacum) گیاهی صنعتی و یک ساله است که در شمال ایران برای تامین برگ آن جهت تولید تنباکو کاشت می شود و سالیانه مقادیر قابل ملاحظه ای ساقه توتون در شمال کشور تولید می شود. در این تحقیق ساقه توتون واریته کوکر347 به صورت کاملا تصادفی از منطقه گیلان، شهرستان آستارا تهیه گردید و طبق آزمون های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و سپس درصد ...  بیشتر

بررسی اثر تیمارهای استیل‌دار کردن و احیاء کردن بر گروه‌های رنگ‌ساز لیگنین جدا شده از خمیر کاغذ شیمیایی – مکانیکی (CMP) رنگ‌بری نشده مخلوط پهن‌برگان به کمک طیف‌سنجی FTIR

اصغر تابعی؛ رضا صلح نژاد؛ آرش فرج پور رودسری

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 79-93

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4926

چکیده
  این تحقیق به‌منظور استخراج لیگنین از خمیر کاغذ شیمیایی – مکانیکی (CMP) رنگ‌بری نشده مخلوط پهن‌برگان و مطالعه‌ی گروه‌های عاملی رنگ‌ساز در آن براساس تیمارهای استیل‌دار کردن و احیاء کردن، به کمک طیف‌سنجی FTIR انجام گردید. برای استخراج لیگنین از خمیر کاغذ از روش استخراج دیوکسان اسیدی ملایم استفاده شد. برای تیمارهای استیل‌دار کردن ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی نانوچندسازه های حاصل از آرد پوست پسته/ نشاسته ذرت/ نانورس

ایمان کاریان؛ اصغر تابعی؛ آرش فرج پور رودسری

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 142-155

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4910

چکیده
  در این پژوهش، اثر مقدار آرد پوسته سلولزی پسته و مقدار نانو ذرات رس بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه‌های چوب پلاستیک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، آرد پوسته سلولزی پسته در سه سطح 30، 40 و 50 درصد، و نانورس A15 کلویزیت در سه سطح صفر، 3 و 5 درصد با پلیمر نشاسته ذرت پس از اختلاط خشک، توسط دستگاه اکسترودر کولین (Collin) با چهار محفظۀ ...  بیشتر

بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی¬های بیومتری الیاف در تنه و مخروط درخت کاج تدا در منطقه گیلان

طاهره قلی زاده؛ آرش فرج پور رودسری؛ اصغر تابعی

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 545-560

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.3462

چکیده
  این تحقیق با هدف مقایسه ترکیبات شیمیایی و ویژگی­های بیومتری الیاف (طول– قطر– ضخامت دیواره الیاف) و ضرایب مشتق شده از آنها بر روی تنه درخت و مخروط گونه کاج تدا منطقه آستارا استان گیلان انجام شده است. دیسک‌هایی از تنه درخت و چند عدد مخروط به طور کاملاً تصادفی انتخاب و بعد ترکیبات شیمیایی آن از طریق استانداردهای آیین‌نامه  TAPPIو ...  بیشتر

ویژگی‌های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی ساقه‌های ذرت کشت شده در منطقه آستارا (رقم‌های روغنی و 704 )

ایرج شیارکار؛ اصغر تابعی؛ آرش فرج پور رودسرس

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 561-582

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.3463

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین و مقایسه‌ ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف و ترکیبات شیمیایی ساقه‌های ذرت رقم‌های روغنی و 704 کشت شده در منطقه‌ آستارا انجام شد. پس از جمع‌آوری تعدادی ساقه از هر دو رقم، از میان آنها تعدادی ساقه برای تعیین ترکیبات شیمیایی و تعدادی دیگر نیز به منظور تعیین ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف انتخاب شدند. میانگین ...  بیشتر

بررسی خواص آناتومی، بیومتری و شیمیایی چوب جوان و بالغ صنوبر (Populus alba)

شیما رمضانی؛ محمد طلایی پور؛ میثم علی آبادی؛ اصغر تابعی؛ بهزاد بازیار

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 182-193

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.3114

چکیده
  در این تحقیق از درختان گونة بومی populus alba در سنین 5 و 25 ساله­ای در منطقه­ای بنام مهنان واقع در شهرستان بجنورد استفاده شد. این تحقیق به بررسی برخی از خواص کاربردی آناتومیکی و شیمیایی آنها پس از تهیه مقاطع سه گانه (عرضی- شعاعی- مماسی) و آرد چوب عاری از مواد استخراجی و تهیة لیگنین‌های دیوکسان و کلازون پرداخته است. پس از انجام آزمایش‌های ...  بیشتر

ویژگی‌های آناتومیکی، مورفولوژیکی و ترکیب‌های شیمیایی ساقه گیاه توتون Nicotiana tabacum L.))

وحیدرضا صفدری؛ سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی؛ سید خلیل حسینی هاشمی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 495-509

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116211

چکیده
  گیاه توتون (Nicotianatabacum L.) ازجمله گیاهان غیرچوبی است که پس از مصرف برگ آن در صنایع دخانیات، پسماند ساقه آن را می­توان در صنایع تولید کاغذ و فرآورده­های چند سازه­ی چوبی مورد استفاده قرار داد. اما استفاده بهینه از این ماده بیولوژیک غیرچوبی مستلزم شناخت ویژگی­های آناتومیکی، مورفولوژیکی و ترکیب‌های شیمیایی آن است. از ساقه­های گیاه ...  بیشتر