دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
تبدیل شیمیایی
تاثیر پیش تیمار تخمیر و حذف مواد استخراجی بر ویژگی‌های آکوستیک چوب گونه‌ ون (Fraxinus excelsior)

زهرا دائی پور؛ امیر لشگری؛ مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری؛ وحیدرضا صفدری

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 27-40

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.361567.1750

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه اهمیت تیمارهایی مانند آبشویی و اتانول-استن­شویی برای بهبود ویژگی­های آکوستیک چوب مورد توجه سازندگان سازآلات موسیقی قرار گرفته است. مواد استخراجی چوب در فهرست آن دسته از موادی هستند که بیشتر نقش ساختمانی ندارد و تخلیه هدفمند و صحیح آنها می‌تواند بدون کاهش سفتی، چوب را سبک کند. انجام پیش‌تیمارهایی از قبیل تخمیر ...  بیشتر

تشخیص و تفکیک گره درخت راش(Fagus orientalis Libsky) به روش غیرمخرب امواج تنشی

نازنین صالحی؛ جواد ترکمن؛ رامین نقدی؛ مهران روح نیا

دوره 37، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 282-292

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.358587.1718

چکیده
  گره اثر شاخه بر روی تنه درخت است که سبب کاهش کیفیت چوب می شود. گره ها یا همان شاخه های حبس شده مهمترین عامل در درجه بندی چوب ها هستند. هدف این تحقیق تشخیص و تفکیک اندازه گره در ساقه درخت راش به روش غیرمخرب امواج تنشی است. دراین پژوهش تعداد پنج ساقه یک متری مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اندازه گره، ساقه ها به چهار قسمت فاقد گره، دارای ...  بیشتر

مطالعه ی مکان اتصال نمونه ی چوب بلوط بلند مازو در مقایسه با محل گره و شکم ارتعاش طولی

مصطفی کهن ترابی؛ امیر هومن حمصی؛ محمد طلایی پور؛ مهران روح نیا؛ بهزاد بازیار

دوره 36، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 256-263

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.352061.1639

چکیده
  یکی از معضلات آزمون های غیر مخرب در کشف ناهمگنی ها در چوب و فراورده‌های چوبی، محل قرارگیری آن ها نسبت به گره و شکم ارتعاشی می باشد. به طوریکه ممکن است ناهمگنی های مخفی که در محل گره ی ارتعاشی قرار گرفته اند، در این گونه مواد تاثیری بر مدول الاستیسیته ی دینامیک نداشته باشند و قابل تشخیص نباشند. در این تحقیق به بررسی ایجاد اتصال سربه سر ...  بیشتر

فیزیک و مکانیک چوب
روش غیر مخرب ترموگرافی در ارزیابی دانسیته گونه های بلوط بلند مازو و راش

پرستو مجدآبادی فراهانی؛ مهران روح نیا؛ امیر لشگری

دوره 34، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.124574.1511

چکیده
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.87.66.1.1585.1588 در این تحقیق به بازبینی و امکان تخمین و ارزیابی دانسیته در دو گونه‌ی بلوط بلند مازو(Quercus castaneifolia) و راش(Fagus orientalis)، پرداخته شده است. ابتدا از هر گونه آزمونه‌هایی با ابعاد 30×20×4 سانتی‌متر (طول، عرض، ضخامت) تهیه گردید. سپس به مدت 72 ساعت در اتو در دمای 60 درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گرفتند و پس از مدت مذکور از اتو ...  بیشتر

فیزیک و مکانیک چوب
توسعه فناوری توموگرافی درخت سرپا: مطالعه موردی: درختان شهرستان کرج

مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری؛ بهزاد بهنام؛ جمشید زرین مهر؛ مصطفی کهن ترابی؛ نگین منوچهری؛ آژنگ تاج دینی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 100-111

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.115825.1441

چکیده
  در این مطالعه، پتانسیل فناوری توموگرافی آکوستیکی جهت تعیین توان ایستایی درختان سرپای شهری در مقابل نیروهای وارده طبیعی مانند باد و طوفان بررسی شده است. ابتدا مولفه های دو حسگر داخلی و اروپایی شامل زمان عبور و سرعت در مسیرهای شعاعی تا مماسی و طولی درخت و تصویر توموگرام آنها مورد مقایسه قرار گرفت. سپس با بازرسی چشمی علائم آسیب و پوسیدگی ...  بیشتر

فیزیک و مکانیک چوب
ارزیابی غیرمخرب تاثیر ‏رطوبت و دما بر خواص الاستیک چوب راش با استفاده از آزمون ارتعاش خمشی

مصطفی کهن ترابی؛ مهران روح نیا؛ شادابه فتحی

دوره 32، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.107022

چکیده
  در این تحقیق 10 نمونه چوب راش (‏Fagus orientalis L‏) با ابعاد 360×16×16 سانتی متر (طولی×شعاعی×مماسی) ‏بدون عیب ظاهری انتخاب و پس از قرار گرفتن در شرایط دمایی (60، 80، 100، 120، 140، 160و 180 درجه سانتی‌گراد) و ‏رطوبتی متفاوت شامل رطوبت در حالت اشباع از آب (رطوبت تعادل: 5±35 درصد)، رطوبت تعادل در مجاورت هوا (رطوبت ‏تعادل: 5±19 درصد) و رطوبت ...  بیشتر

فیزیک و مکانیک چوب
مطالعه تاثیر تورق و سطح چسب گذاری بر مدول الاستیسیته و مدول برشی چوب صنوبر توسط آزمون غیرمخرب ارتعاش

احسان حاجی رفیعی ها؛ مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج دینی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 550-560

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.8458

چکیده
  در این تحقیق به بررسی تأثیر تورق و سطح چسب گذاری در فرآورده‌های لایه‌ای حاصله از چوب صنوبر، توسط آزمون غیر مخرب ارتعاش آزاد خمشی پرداخته شده است. بدین منظور تعداد 120 نمونه به ابعاد اسمی 5/2×5/2×45 سانتی‌متر که عاری از هر گونه عیب ظاهری بودند آماده و تحت آزمون‌ ارتعاش خمشی در تیر دو سر آزاد قرار گرفتند. سپس نمونه‌ها توسط دو برش طولی ...  بیشتر

امکان برآورد برخی از خواص آکوستیکی ورق تخته‌خرده‌چوب توسط آزمون ارتعاش مکانیکی صفحه

محمد رضا غزنوی؛ مهران روح نیا؛ عبدالصابر یغمایی پور

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 89-96

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.3089

چکیده
  در این تحقیق به بررسی امکان اندازه‌گیری برخی از خواص آکوستیکی صفحات تخته خرده‌چوب از‌جمله "ضریب آکوستیک" و "کارایی تبدیل آکوستیک" با استفاده از روش آزمونی غیر مخرب ارتعاشی پرداخته شد. برای نیل به این مقصود از تخته خرده‌چوب‌هایی با ابعاد مختلف 50×50، 50×100 و 50×150 سانتی­متراستفاده شد. از هر یک از صفحات تخته خرده‌چوب ...  بیشتر

بررسی رابطه علّی عوامل تاثیر‌گذار بر تقاضای واردات چوب‌آلات الواری در ایران

امیر ملاحسنی؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا؛ امیر توکلی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 134-152

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.3111

چکیده
  در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی روند واردات چوب‌آلات الواری در ایران، مهمترین متغیر‌های مؤثر بر میزان تقاضا برای واردات این ماده اولیه مهم و پرمصرف شناسایی و از آن در جهت اتخاذ راهبرد‌های مناسب برای واردات این محصول استفاده کرد. در این راستا یک تابع خطی لگاریتم– لگاریتمی برای تقاضای واردات چوب‌آلات الواری در کشور ...  بیشتر

تأثیر نانورس بر عملکرد چندسازه پلی‌پروپیلن/ الیاف occ/ نانورس

سینا مدیر رحمتی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش؛ مهران روح نیا؛ منصور مینایی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 373-385

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.115762

چکیده
  تأثیر افزودن نانورس بر ویژگی‌های چندسازه پلی‌پروپیلن/ الیاف کارتن کنگره‌ای کهنه بررسی شد. از ترکیب 67% پلی‌پروپیلن، 30% الیاف کارتن کنگره‌ای کهنه و 3% پلی‌پروپیلن مالئیک‌دار شده (MAPP) و افزودن مقادیر 5/2، 5 و 5/7% نانورس به این ترکیب، چندسازه ساخته شد. افزودن نانورس به چندسازه با روش پیش اختلاط مذاب انجام گردید. ابتدا پلی‌پروپیلن و نانورس ...  بیشتر

بررسی ویژگی‎های چندسازه الیاف کارتن کنگره‎ای کهنه – پلی‏پروپیلن در اثر افزودن حجیم‌کننده

ساسان آبانگاه؛ احمد جهان لتیباری؛ سید جواد سپیده دم؛ مهران روح نیا؛ محمد علی حسین

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 445-460

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116185

چکیده
  تأثیر دو عامل تقویت‌کننده (الیاف بازیافتی کارتن کنگره کهنه یا OCC) و ماده حجیم‏کننده (آزودی‏کربونامید و بی‎کربنات سدیم) بر دانسیته، ویژگی‏های مقاومتی و پایداری ابعادی چندسازه الیاف پلی‎پروپیلن حجیم شده بررسی گردید. مقدار الیاف تقویت‌کننده معادل 20% از وزن کل چندسازه ثابت در نظر گرفته شده و مقدار هر یک از دو ترکیب حجیم‏کننده ...  بیشتر

اثرهای آلودگی هوا بر روی ویژگی‌های آناتومیکی مقطع عرضی چوب گونه کاج تهران (Pinus eldarica)

وحید رضا صفدری؛ بهزاد شعبانی؛ سید خلیل حسینی هاشمی؛ مهران روح نیا؛ ویلما بایرام زاده

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 129-142

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117096

چکیده
  آلاینده­های هوا به­خصوص آلاینده­های حاصل از سوخت خودروها نمی­تواند بر روی ویژگی­های آناتومی و مورفولوژی بافت چوب درختان بی­تأثیر باشد. بنابراین به منظور بررسی این موضوع از کاجهای الداریکا (Pinus eldarica) واقع درپارک چیتگر که از یک سو به بزرگراه پرتردد "تهران-کرج" (منطقه آلوده) و از سوی دیگر به سلسه جبال البرز منتهی می‌شود (منطقه ...  بیشتر

فیزیک و مکانیک چوب
طراحی و ساخت کامپوزیت‌های پلیمری از الیاف طبیعی و مصنوعی با رزین پلی‌استر برای جایگزینی چوب در ساخت آلات موسیقی

جعفر اسکندری؛ امیر سهیل پیرایش فر؛ محمد مهدی جلیلی؛ سید یحیی موسوی؛ مهران روح نیا

دوره 26، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 732-756

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117251

چکیده
  در این پژوهش با­توجه به معایب چوب برای کاربرد در ساخت آلات موسیقی، کامپوزیت‌هایی به‌عنوان جایگزین چوب در آلات موسیقی طراحی گردید و خواص آکوستیک این سه نوع کامپوزیت‌ مختلف (الیاف کربن- رزین پلی‌استر، الیاف شیشه- رزین پلی‌استر، الیاف کنف- رزین پلی‌استر) مانند مدول الاستیک، ضریب آکوستیک، فاکتور کارایی تبدیل آکوستیک و دیگر فاکتورهای ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
برآورد هم زمان توابع عرضه و تقاضای مقوای کنگره‌ای و پیش‌بینی میزان آتی آنان در ایران

امیر توکلی؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 256-270

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117184

چکیده
  مقوای کنگره‌ای یک محصول تولیدی با ارزش برای بسته‌بندی کالاهای مختلف در کشور جهت ارائه به بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌باشد، بنابراین جهت توسعه صنعت تولید این محصول و شناسایی جهت تغییرات در تقاضا برای آن، لازم است که الگوی تولید و مصرف محصول مذکور و مهمترین متغیرهای مؤثر بر آن را شناسایی نمود، تا بتوان بر اساس آن به پیش‌بینی میزان ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی و پیش بینی وضعیت عرضه و تقاضای کاغذ فلوتینگ در ایران•

آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا

دوره 23، شماره 2 ، مهر 1387، ، صفحه 123-135

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2008.117410

چکیده
  در این مقاله سعی گردیده با استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به تولید، صادرات و واردات در طی دهه گذشته در ابتدا میزان مصرف کل و سرانه کاغذ فلوتینگ محاسبه و سهم تولیدات داخلی و واردات در تراز مصرف تعیین گردد. پس از آن با توجه به اینکه این اعتقاد وجود دارد که میزان مصرف انواع فراورده‌های کاغذی مورد مطالعه تابعی از مصرف سرانه محصولات ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی ویژگیهای کاغذ تهیه شده از پوست دانه آفتابگردان

مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری؛ سید ضیاء الدین حسینی

دوره 18، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 185-204

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2003.117544

چکیده
  در این تحقیق، تهیه کاغذ از پوست دانه آفتابگردان مورد مطالعه قرار گرفته است. طول الیاف پوست دانه آفتابگردان 0.89میلیمتر و ترکیبهای شیمیایی پوست دانه آفتابگردان شامل سلولز 40.5%، لیگنین 30.5%، خاکستر 3.33% و مواد استخراجی محلول در استن و الکل 1.93% تعیین گردید. شرایط پخت سودا شامل سه درجه حرارت 165،170 و 175 درجه سانتیگراد، قلیاییت ...  بیشتر