نویسنده = اصغر طارمیان
تعداد مقالات: 18
1. اشباع پذیری چوب راش و کاج با اسید پیرولیز تهیه شده از گونه‌های مختلف چوب

دوره 35، شماره 1، بهار 1399

10.22092/ijwpr.2020.341610.1599

فرهود فیروزبهی؛ داود افهامی سیسی؛ یحیی همزه؛ اصغر طارمیان؛ رضا اولادی


2. تاثیر پیش‌تیمار حرارتی در محیط نیتروژن بر خواص صوتی چوب‌های گردو و توت

دوره 34، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 349-360

10.22092/ijwpr.2019.126610.1548

هادی دشتی؛ کامبیز پورطهماسی؛ اصغر طارمیان


3. اثرات استفاده از آفت‌کش‌های معمولی و میکروکپسوله بر ویژگی‌های پوشش‌های چوب و سرعت رشد کپک در آنها

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-49

10.22092/ijwpr.2019.123839.1499

سیدمحمود میری؛ اصغر طارمیان؛ محمد آزادفلاح؛ علی عبدالخانی؛ داود افهامی سیسی


6. بررسی کارایی کوره خورشیدی برای خشک‌کردن چوب در فصول مختلف سال در شهر کرج

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 472-485

10.22092/ijwpr.2016.106278

اصغر طارمیان؛ سید علیرضا دهقان؛ الناز طریق نور؛ محمد رضا پیرامون؛ راضیه شمسی؛ محمد لایقی


7. اثر اصلاحی سویه‌های مختلف باکتری Bacillus subtilis بر نفوذپذیری گونه کاج تدا (Pinus taeda) در دو محیط کشت مختلف

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 309-322

10.22092/ijwpr.2016.105931

اسماعیل زاهدی تجریشی؛ رضا اولادی؛ اصغر طارمیان؛ مسعود احمدزاده؛ حجت سعادتی


8. اثر خیس چوب و باختگی آبی (Ceratocystis spp.) بر سرعت خشک‌شدن و ضرایب انتقال سیال چوب صنوبر (P. nigra)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 572-580

10.22092/ijwpr.2014.8469

زینب فروزان؛ اصغر طارمیان؛ رضا قمری؛ حامد متینی بهزاد


9. بررسی اثر استفاده از عامل ‌جفت‌کننده ‌آمینو‌‌‌‌سیلان بر بهبود اتصالات چسب اوره‌فرمالدهید در تخته‌خرده‌ کاه‌گندم

دوره 29، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 183-189

10.22092/ijwpr.2014.5681

سیده معصومه حافظی؛ علی اکبر عنایتی؛ کاظم دوست حسینی؛ اصغر طارمیان؛ احمد میرشکرایی


10. شناسایی قارچ‌های عامل باختگی در چوب‌های وارداتی نوئل

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 44-56

10.22092/ijwpr.2014.4929

صدیقه دادای قندی؛ اصغر طارمیان؛ خلیل بردی فتوحی¬فر؛ علی اکبر عنایتی


11. بررسی برخی ویژگی های آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) در منطقه زابل

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 132-141

10.22092/ijwpr.2014.4913

اصغر طارمیان؛ رحمت اله گرگیج؛ سعیده نصیریانی؛ رضا اولادی


14. کلیه همکارانی که عناوین طرح را برای صندوق و محیط زیست طرح داده اند

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 579-591

10.22092/ijwpr.2011.117238

اصغر طارمیان؛ مهدی شاهوردی؛ سعید اسحاقی؛ هادی دشتی


15. بررسی اثر شدت خشک کردن و مقدار رطوبت بر ضریب نفوذپذیری طولی چوب کششی و چوب نرمال صنوبر (Populus nigra)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 477-485

10.22092/ijwpr.2011.117207

محمد مهدی پرهیزکاری؛ اصغر طارمیان؛ حمید رضا تقی‌یاری؛ علینقی کریمی


16. تأثیر طبقات بار کوره برکیفیت خشک شدن چوب تبریزی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 326-338

10.22092/ijwpr.2011.117190

سهراب رحیمی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ سعید اسحاقی؛ اصغر طارمیان


18. بررسی امکان استفاده از پسماند الیاف کاغذسازی در ساخت تخته خرده چوب

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 137-158

10.22092/ijwpr.2004.117565

اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی؛ محمد مهدی فائزی پور