کلیدواژه‌ها = ساقه کلزا
تعداد مقالات: 10
5. بررسی ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 429-436

10.22092/ijwpr.2011.117198

احمد ثمریها؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ علیرضا خاکی فیروز


6. تهیه خمیر‌کاغذ سودای رنگبری شده از ساقه کلزا

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 80-90

10.22092/ijwpr.2010.117269

محمد مولایی؛ علی اکبر عنایتی؛ یحیی همزه؛ مریم روستایی


7. بررسی تولید خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی از ساقه کلزا

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 113-127

10.22092/ijwpr.2010.117272

محمد احمدی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ احمد جهان لتیباری؛ سحاب حجازی


8. مقایسه ابعاد الیاف، جرم مخصوص و ترکیبهای شیمیایی پسماند دو رقم کلزا

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 36-44

10.22092/ijwpr.2009.117354

سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی؛ عباس فخریان روغنی؛ کامیار صالحی


9. بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ تولید شده به روش سودا-آنتراکینون از ساقه کلزا

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 69-79

10.22092/ijwpr.2009.117357

سید محمد مظهری موسوی؛ سعید مهدوی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ حسین رسالتی؛ حسین یوسفی


10. اثر زمان بخارزنی و مقدار چسب بر خواص تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه کلزا

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 149-156

10.22092/ijwpr.2008.117412

حسین یوسفی؛ علی اکبر عنایتی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ سید حمزه سادات نژاد