دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار 1388، صفحه 1-166 
1. بررسی پراکندگی اندازه و ابعاد الیاف ساقه ذرت (Zea mays L.)

صفحه 1-14

10.22092/ijwpr.2018.117351

احمد جهان لتیباری؛ فرداد گلبابائی؛ امیر زیادزاده؛ مجید فرضی؛ آراد وزیریان


4. مقایسه ابعاد الیاف، جرم مخصوص و ترکیبهای شیمیایی پسماند دو رقم کلزا

صفحه 36-44

10.22092/ijwpr.2009.117354

سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی؛ عباس فخریان روغنی؛ کامیار صالحی


5. بررسی امکان ساخت کاغذ بادوام با استفاده از خمیر وارداتی اکالیپتوس

صفحه 44-57

10.22092/ijwpr.2009.117355

علیرضا خاکی فیروز؛ سید احمد میرشکرایی؛ امیر هومن حمصی؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ محمد طلایی پور


7. بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ تولید شده به روش سودا-آنتراکینون از ساقه کلزا

صفحه 69-79

10.22092/ijwpr.2009.117357

سید محمد مظهری موسوی؛ سعید مهدوی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ حسین رسالتی؛ حسین یوسفی


15. بررسی استفاده از سر شاخه‌های انار در ساخت تخته خرده‌چوب

صفحه 158-166

10.22092/ijwpr.2009.117365

همایون سلیمانی آشتیانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش