دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
مقاله پژوهشی تبدیل شیمیایی
ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور(Vitis vinifera spp.) کشت شده در منطقه آستارا

سید پدرام هاشمی بیگزادمحله؛ سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 525-537

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.102670

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف و میزان ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور کشت شده در منطقه آستارا واقع در استان گیلان انجام گرفته است. برای این منظور تعداد 53 عدد سرشاخه هم اندازه و هم قطر از چند درخت انگور جدا شده و به آزمایشگاه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا منتقل گردیدند. به منظور جداسازی الیاف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیک و آناتومی
ویژگی های آناتومی چوب ریشه و تنه درختچه اسکنبیل (Calligonum comosum) و نگاه اجمالی به ویژگی های فنی تخته خرده چوب ساخته شده از آن

وحیدرضا صفدری

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 538-551

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101478

چکیده
  بخش قابل توجهی از درختان ودرختچه ­های چوبی کشور ایران مربوط به مناطق خشک و کویری است که ویژگی­های آناتومی چوب آنها بعضاً انحصاری است. یکی از گونه­های مناطق کویری درختچه اسکنبیل (Calligonum comosum)، از خانواده علف هفت­بند ((Polygonaceae، است که ویژگی آناتومی چوب ریشه، تنه و پوست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت­هایی که بین تنه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فراورده های مرکب چوب
بررسی اثر الیاف ضایعاتی پلی استر بر خواص مکانیکی و حرارتی فراورده های چوب پلاستیک

سیده زهرا حسینی؛ علی اکبر عنایتی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 552-566

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.102669

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی اثر الیاف مصنوعی ضایعاتی از نوع پلی‌استر در بهبود خواص مکانیکی و حرارتی چندسازه‌های چوب پلاستیک انجام شد. دو نوع الیاف پلی‌استر (الیاف فرش و الیاف پولیش)، پلی‌اتیلن سنگین به همراه 40 درصد وزنی آرد چوب صنوبر، 2 درصد وزنی پلی‌اتیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید (MAPE) و اتیلن گلیسایدل کوپلیمر (E-GMA) به عنوان مواد جفت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فراورده های مرکب چوب
اثر نانو ولاستونیت بر روی خصوصیات ریزساختاری، مکانیکی و فیزیکی چندسازه الیاف چوب- سیمان

علی حسن پور تیچی؛ بهزاد بازیار؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ حسین رنگ آور؛ محمد طلایی پور

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 567-577

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.103079

چکیده
  در این مطالعه امکان استفاده از نانو ولاستونیت در سه سطح (0، 3 و 6 درصد وزنی سیمان ) و درصد اختلاط ماده لیگنو سلولزی به سیمان در سه سطح 10 به 90، 20 به80 و 30 به 70 بر خواص ریزساختاری، مکانیکی و فیزیکی چند سازه ساخته شده از الیاف خمیر کاغذ کرافت مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب با احتساب 9 تیمار، در مجموع 27 تخته آزمایشگاهی ساخته شد. خواص مکانیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت و اقتصاد چوب
کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی دررتبه‌بندی شاخص‌های موثر بررقابت‌ پذیری صنعت مبلمان چوبی در ایران

الهام گورزی؛ آژنگ تاج دینی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 578-594

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.102892

چکیده
  از دﻻﻳل ﻣﻬﻢ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺷﺮکت‌های ﺗﻮﻟﻴﺪی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮی آن‌ها در قیاس با رقبا اﺷﺎره ﻧﻤﻮد، لذا هدف از این مطالعه تعیین و رتبه‌بندی شاخص‌های موثر بر رقابت‌پذیری صنعت مبلمان چوبی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می‌باشد. برای این منظور با مطالعات و بررسی پژوهش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فراورده های مرکب چوب
بررسی اثر نوع پلیمر و کیفیت ماده لیگنوسلولزی بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پلاستیک

حسین رنگ آور؛ طاهره قلیپور؛ ابوالفضل کارگرفرد

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 595-605

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101600

چکیده
  در این تحقیق اثر نوع پلیمر شامل پلی وینیل کلراید و پلی اتیلن سنگین در ساخت چندسازه چوب-پلاستیک با استفاده از پسماند ساقه کلزا به صورت مغز زدایی شده و با مغز در ترکیب با پودر چوب در 5 سطح شامل : 100 درصد پودر چوب، 100 درصد پودر کلزای با مغز و بدون مغز، 50 درصد پودر چوب با 50 درصد پودر کلزای با مغز و 50 درصد پودر چوب با 50 درصد پودر کلزای بدون مغز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خمیر کاغذ و کاغذ
ارزیابی افزودن نانوفیبر سلولزی برای تقویت خمیرکاغذ کرافت پربازده صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69

صالح قهرمانی؛ سحاب حجازی؛ سعید مهدوی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 606-617

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101477

چکیده
  در این تحقیق ظرفیت تقویت‌کنندگی نانوفیبرسلولزی برای خمیرکاغذ کرافت پربازده تهیه شده از چوب صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 به منظور ساخت کاغذ تاپ لاینر قهوه‌ای، مورد مطالعه قرار گرفته است. شرایط متغیر پخت شامل مدت زمان پخت در دو سطح و دمای پخت در دو سطح بود. سولفیدیته و قلیای فعال در همه پخت‌ها ثابت و نسبت مایع پخت به خرده‌چوب برای همه پخت‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی مقایسه ای شرایط پخت لینتر پنبه چهار کشور مختلف جهت تولید خمیر آلفاسلولز

اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حسین فولادی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ عباس چهارمهالی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 618-631

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101563

چکیده
  پژوهش حاضر با تمرکز بر شرایط پخت لینترهای چهار کشور ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان و ایران مورد استفاده در کارخانه صنایع شیمیایی پارچین، با هدف دستیابی به شرایط بهینه پخت و ارائه جداول اختصاصی پخت برای هر کدام از لینترها انجام شد تا کارخانه فوق بر این اساس ضمن تنظیم شرایط پخت هر نوع لینتر، بتواند به محصولی با کیفیت مطلوب‌تر دست یابد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت و اقتصاد چوب
پیش بینی مصرف کاغذ چاپ و تحریر در ایران با استفاده از روش های کلاسیک و شبکه عصبی مصنوعی

امیر توکلی؛ امیر هومن حمصی؛ محمد طلایی پور؛ بهزاد بازیار؛ آژنگ تاج دینی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 632-652

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101476

چکیده
  هدف از این تحقیق پیش بینی روند مصرف کاغذ چاپ و تحریر در ایران طی یک دوره زمانی 5 ساله با استفاده از روشهای کلاسیک و نوین پیش بینی است. به منظور انجام این پیش بینی، در ابتدا پیش بینی پذیر بودن سری زمانی با استفاده از آزمون های دوربین- واتسون و گردش مورد بررسی قرار گرفت. سپس به مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی (پرسپترون چندلایه (MLP)) و مدل های کلاسیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی ویژگی های کاغذ ساخته شده از الیاف چوب کششی و نرمال چوب صنوبر(Populuse nigra)

جابر حسین زاده؛ علی عبدالخانی؛ محمد امامی نسب؛ حمید خدابنده لو؛ محمد احمدی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 653-661

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101564

چکیده
  در این تحقیق از چوب نرمال و کششی درخت صنوبر برای ساخت کاغذ به روش کرافت استفاده شد. پس از تهیه نمونه ها، ابتدا ابعاد و ویژگی های بیومتریک الیاف چوب کششی و چوب نرمال اندازه گیری شد و پس از آن از خرده چوب های تهیه شده از هر دو ناحیه چوب کششی و نرمال توسط فرایند کرافت خمیر کاغذ تهیه و کاغذ ها ساخته شدند. نتایج نشان داد، الیاف چوب کششی از ضریب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی اختلاط جوب صنوبر لرزان با دو گونه جنگلی بومی پهن‌برگ برای تولید خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

مجتبی گلی؛ قاسم اسدپور؛ سعید مهدوی؛ عبدالله بریمانی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 662-673

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101479

چکیده
  به دلیل کمبود چوب، واردات آن به عنوان یک راهکار برای صنایع کاغذسازی ایران مطرح بوده است. بنابراین در این مطالعه، تأثیر اختلاط چوب صنوبر لرزان وارداتی با دو گونه پهن‌برگ بومی شامل راش و ممرز بر ویژگی‌های مکانیکی و نوری خمیرکاغذ شیمیایی– مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. شرایط ثابت پخت شامل درجه‌حرارت 170 درجه سلسیوس، نسبت مایع پخت به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فراورده های مرکب چوب
تاثیر اصلاح شیمیایی آرد چوب بر ویژگی‌های نانوکامپوزیت‌های هیبریدی پلی‌پروپیلن – نانو سیلیس

سعید اسمعیلی مقدم؛ محمد شمسیان؛ علی بیات کشکولی؛ بهزاد کرد

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 674-689

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101481

چکیده
  این تحقیق، با هدف بررسی تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های هیبریدی پلی‌پروپیلن– نانو سیلیس انجام گردید. برای این منظور، آرد چوب با بنزیل کلرید و هیدروکسید سدیم، تیمار شیمیایی شدند. جهت اطمینان از انجام اصلاح شیمیایی، آزمون طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) بر روی آرد چوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت و اقتصاد چوب
تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر تغییر رنگ و مقاومت چسبندگی پوشش پلی‌اورتان به سطح چوب

سعید خجسته خسرو؛ محمد غفرانی؛ مرتضی گنجایی ساری

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 690-704

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101482

چکیده
  در این مطالعه تأثیر افزودن نانو ذرات اکسید روی (ZnO) بر تغییر رنگ ‌کلی و مقاومت چسبندگی شفاف‌پوشه پلی‌اورتان در گونه‌ی چوبی ملچ Ulmus glabra)) مورد بررسی قرار گرفت. نانو ذرات اکسید روی با غلظتهای 0، 0/25، 0/50، 1، 1/50 و 2 درصد وزنی پوشش با آن ترکیب گردیدند. برای بررسی پراکندگی نانو ذرات در بستر پوشش از تصاویر TEM(میکروسکوپ الکترونی عبوری) استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خمیر کاغذ و کاغذ
بهبود مقاومت کششی ‌تر کاغذهای بهداشتی با بهینه‌سازی متغیرهای فرآیند رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی‌شده

حامد شریفی طاسکوه؛ یحیی همزه؛ شادمان پورموسی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 705-716

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.102668

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثر شرایط رنگبری خمیرکاغذهای باطله بر خواص کاغذ انجام شد و از خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی‌شده و پراکنده‌سازی‌شدۀ شرکت محصولات کاغذی لطیف که مخلوطی از پوشال چاپخانه‌ها و کاغذهای باطله اداری و درصدی از الیاف مکانیکی است، استفاده شد. جهت بهینه‌سازی شاخص مقاومت کششی‌تر، بهینه‌سازی شش متغیر اصلی فرآیند رنگبری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی رنگ‌پذیری چوب تیمار حرارتی شده

عبدا... زمانی؛ محمد رضا ماستری فراهانی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 717-727

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101475

چکیده
  در این تحقیق اثر تیمار حرارتی با روغن کلزا بر عملکرد پوشش‌های رزین شفاف، آلکیدی‌مات، سلولزی نیمه‌شفاف، و آکریلیک مات بر روی صنوبر دلتوئیدس در محیط بیرونی (هوازدگی طبیعی) مورد بررسی واقع شد. برای این منظور نمونه‌هایی بدون عیب از برون چوب صنوبر دلتوئیدس با ابعاد 50×50×2 میلی‌متر (طولی× مماسی× شعاعی) تهیه گردید. نمونه‌های ...  بیشتر