دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 54، بهار 1395، صفحه 1-150 
9. بررسی امکان ساخت نانوچندسازه ساخته شده از پباکس و نانوسلولز

صفحه 92-104

10.22092/ijwpr.2015.105606

حسن ضیائی طبری؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ بهزاد بازیار؛ امیرهومن حمصی


15. کاربرد نانو نقره در تولید کاغذ اسکناس ضد باکتری

صفحه 166-179

10.22092/ijwpr.2015.105611

امید یزدانی آقمشهدی؛ قاسم اسد پور اتویی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ رضا ایمانی