دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 57، دی 1395، صفحه 541-702 
بررسی ویژگیهای تخته تراشه جهت دار (OSB) ساخته شده از مخلوط کلنهای ده ساله صنوبر

صفحه 648-661

10.22092/ijwpr.2016.106766

عباس تمجیدی؛ محمدمهدی فایزی پور؛ کاظم دوست حسینی؛ قنبر ابراهیمی؛ حبیب الله خادمی اسلام


رفتار گسیختگی خزش ماده مرکب الیاف باگاس- پلی‌پروپیلن

صفحه 671-683

10.22092/ijwpr.2016.106764

فروغ دستوریان؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ سید مجید ذبیح زاده