دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 55، تابستان 1395، صفحه 150-300 
1. ارزیابی تولید انرژی حرارتی و کربن فعال از پیت باگاس

صفحه 181-193

10.22092/ijwpr.2016.101562

فاطمه جدیدیان؛ محمد طلایی‌پور؛ سعید مهدوی؛ امیرهومن حمصی


9. اثر‌اصلاح گرمایی بر خواص کاربردی مواد مرکب آرد پوست-پلی‌پروپیلن

صفحه 280-293

10.22092/ijwpr.2016.105775

قاسم اسدپور؛ سید مجید ذبیح زاده؛ مریم قربانی؛ محمود داوودی