دوره 39 (1403)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
مقاله پژوهشی
اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار و عملکرد در صنعت مبلمان چوبی ایران (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدکننده مبلمان منزل و اداری)

احمدرضا عربی؛ آژنگ تاج دینی؛ شادمان پورموسی؛ محمد نقی ایمانی؛ امیر لشگری

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.355958.1696

چکیده
  به‌منظور دستیابی به مزیت رقابتی بالاتر، شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد گوناگون مدیریت زنجیره تأمین پایدار و ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های تولیدکننده مبلمان منزل و اداری، این پژوهش انجام شد. جامعه آماری پژوهش در دو بخش کمی و کیفی شامل خبرگان، متخصصان در زمینه‌های مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت، مدیران و مهندسان عملیاتی شرکت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت و اقتصاد چوب
شناسایی و اولویت بندی مولفه های تولید پایدار در صنایع کارتن سازی

سینا محمدی نعمت آباد؛ شادمان پورموسی؛ آژنگ تاج‌دینی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر لشگری

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.356457.1699

چکیده
  هدف کاربردی از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مولفه های پایداری تولید در صنعت کارتن سازی با روش تجزیه و تحلیل کیفی است. با مطالعه وبررسی منابع در دسترس تعداد هفت مولفه اصلی تأثیر گذار بر پایداری تولید در صنعت کارتن سازی به نام های قوانین و مقررات، اقتصادی، زیست محیطی، تکنولوژیکی، اجتماعی، انسانی ، مواد و محصول و 43 زیر مولفه شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر پوشش دهی با کیتوزان بر ویژگیهای مقاومتی و ممانعتی کاغذ لاینر

نورالدین نظرنژاد؛ مهین اورند؛ حسین رسالتی

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 37-47

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.358536.1717

چکیده
  یکی از مشکلات استفاده از کاغذ و مقوا در صنایع بسته‌بندی، مقاومت ضعیف در برابر نفوذ آب، گاز و روغن می‌باشد. امروزه جهت برطرف کردن این مشکل پژوهش‌های زیادی در زمینه استفاده از فیلم‌ها و پوشش‌های زیست تخریب‌پذیر بر پایه پلی‌ساکاریدها انجام شده است. یکی از این پلی‌ساکاریدها که می‌توان به عنوان پوشش زیست تخریب‌پذیر در کاغذهای بسته‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی پانل ساندویچی ساخته شده از ضایعات برگ نخل خرما و تخته سه لایه

علی اکبر یزدی میمند؛ علی خاکی؛ محمد غفرانی

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 48-58

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.358156.1715

چکیده
  پانل‌های ساندویچی یکی از انواع سازه‌های کامپوزیتی هستند که در مقیاس وسیعی مصرف دارند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سه نوع چسب اوره فرمالدهید (UF)، ملامین فرمالدهید (MF) و ترکیب اوره فرمالدهید + ملامین فرمالدهید (UF+MF) و دو دانسیته لایه مغزی (400 و 500 کیلوگرم بر مترمکعب) بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی پانل‌های ساندویچی ساخته شده از برگ نخل انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فراورده های مرکب چوب
بررسی اثر نانولوله‌کربنی عامل‌دار بر خواص فیزیکی و مکانیکی نانوچندسازه چوب-پلاستیک

محمد فارسی؛ اصغر تابعی؛ فاطمه معاشی ثانی؛ مسعود عبادی

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.359256.1721

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوچندسازه چوب-پلاستیک حاصل از نانولوله کربنی خام و عامل‌دار می باشد. بدین منظور، آردچوب به مقدار ثابت 50 درصد، نانولوله‌های کربنی خام در 3 سطح 0، 1 و 2 درصد و جفت‌کننده مالئیکی در دو سطح 0 و 3 درصد در زمینه پلی‌اتیلن‌سنگین مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از نانولوله کربنی عامل‌دار جهت تقویت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت و اقتصاد چوب
اثر تیمار حرارتی و اشباع با اسید بوریک در ویژگی‌ها و مقاومت به آتش چوب صنوبر و کاج رادیاتا

رضا جزایری؛ رضا حاجی‌حسنی؛ صدیقه نظری

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.354896.1686

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر تیمار آب‌گرمایی به همراه اسیدبوریک بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی و مقاومت به آتش چوب دو گونه صنوبر (Populus nigra) و کاج رادیاتا (Pinus radiata) بود. در این مطالعه برای تیمار آب‌گرمایی از دو زمان 60 و 90 دقیقه با دو درجه حرارت ○C150 و ○C180 و برای تیمار اشباع از اسید بوریک با غلظت‌های 1, 3 و 5 درصد محلول در آب استفاده ...  بیشتر