دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
مقاله پژوهشی حفاظت و اصلاح چوب
تاثیر اصلاح حرارتی چوب زبان گنجشک و نوئل بر عملکرد عامل مخرب قارچی (Coniophora puteana)

سیده معصومه زمانی؛ رضا حاجی حسنی؛ کامیار صالحی

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 170-180

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.362572.1755

چکیده
  این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد قارچ عامل پوسیدگی قهوه‌ای (Coniophora puteana) روی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی و نیز مقاومت بیولوژیکی چوب زبان گنجشک (Fraxinus Sp.) و نوئل (Picea Sp.) اصلاح حرارتی شده، صورت پذیرفت. گونه‌های چوبی مورد نظر تحت دمای 212 درجه سانتی‌گراد و برای مدت زمان 3 ساعت تحت تیمار حرارتی قرار داده شدند. نمونه‌های تیمار شده با فرایند حرارتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حفاظت و اصلاح چوب
تاثیر زمان تیمار با قارچ Trichoderma harzianum بر کارآمدی حفاظت زیستی چوب راش در برابر پوسیدگی سفید

عطیه‌السادات موسوی سنگدهی؛ رضا اولادی؛ داود افهامی سیسی؛ ملیحه اختری

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 181-204

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.361446.1748

چکیده
  حفاظت زیستی، یکی از شیوه‌های نوین و دوستدار محیطزیست درحفاظت چوب بوده که در آن میکروارگانیسمهای زنده جایگزین مواد شیمیایی شده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی حفاظت زیستی چوب راش در برابر قارچ عامل پوسیدگی سفید (Trametes versicolor) با استفاده از قارچ مایکوپارازیت تریکودرما (Trichoderma harzianum) انجام گرفت. به همین منظور، قدرت بازدارندگی تریکودرما در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فراورده های مرکب چوب
بررسی تاثیرالیاف کاغذباطله بررفتارشکست تخته الیاف-گچ

جواد ترکمن؛ روزبه اسدی خوانساری

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 193-204

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.361084.1745

چکیده
  تخته الیاف- گچ کامپوزیتی است که از الیاف بعنوان تقویت کننده در زمینه گچی استفاده شده است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف الیاف کاغذباطله براستحکام، مقاومت ونحوه شکست تخته الیاف – گچ بوده است. برای این منظور از مقادیر صفر، 5، 10، 15، 20، 25 و35 درصد الیاف کاغذباطله استفاده شده است. نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت خمشی، چسبندگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی تاثیر نگهداری در فریزر مقوای روکش پوشش داده شده با دو لایه نانو پلی اورتان و نانورس بر ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی آن

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ احمد ثمریها؛ علیرضا خاکی فیروز

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 205-214

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.361258.1746

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پوشش دو لایه ای نانو پلی اورتان و نانورس روی خواص فیزیکی و مکانیکی مقوای روکش قهوه‌ای بسته‌بندی مواد انجام شد. برای این منظور مقوای روکش قهوه‌ای 127 گرم بر متر مربع تهیه و مورد آزمون قرار گرفت. برای اندود سطح مقوا، ابتدا از نانو پلی اورتان و با روش پاشش توسط یک نازل آغشته‌سازی انجام شد. سپس سطح مقوای روکش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیک و مکانیک چوب
بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی دو گونه گردو ایران از مناطق نور و شهرکرد

محمد نجفیان اشرفی؛ محمد قربانیان فر؛ اسماعیل راست بود؛ محمد صالحی؛ مهدی شمشیری

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 215-224

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.361805.1752

چکیده
  درخت گردو یکی از مهم‌ترین گونه‌ها در اروپا، آسیا و ایران است که به دلیل مقاومت‌های بالا و زیبایی آن در صنایع مختلفی مانند مبلمان، روکش‌، و ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش از درخت گردو در دو مکان مختلف یکی در جنگل‌های شمال کشور ایران (نور) و دیگری در غرب ایران (شهرکرد) انتخاب و ویژگی های فیزیکی شامل (دانسیته خشک، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نانو کامپوزیت
تولید و بررسی ویژگی‌های نانوکریستال‌های سلولز حاصل از لینتر پنبه و استفاده از آن به عنوان عامل تقویت کننده در فیلم‌های نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون

بردیا صدیفی؛ سید حسن شریفی؛ نورالدین نظرنژاد

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 225-236

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.360955.1741

چکیده
  توسعه بسته‌بندی فعال و زیست تخریب‌پذیر با پوشش‌دهی زیست پلیمرها روی مواد بسته‌بندی امکان پذیر است. در این پژوهش به منظور بهبود ویژگی‌های مقاومتی و ممانعتی فیلم‌های پلیمری پلی‌کاپرولاکتون، نانوکریستال‌های سلولز حاصل از آلفا سلولز لینتر پنبه با مقادیر (3%، 6% و 9%) به محلول کامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون اضافه شدند و خواص ساختاری، مقاومتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شیمی چوب
شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی موجود در چوب آزاد، اوجا و ملج با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی؛ مجید کیائی؛ سید سجاد اشرفی؛ امین جوربندیان

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 237-249

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.360650.1737

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی و اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب آزاد، اوجا و ملچ انجام شد. به همین منظور تعداد سه اصله درخت آزاد، اوجا و ملج به‌صورت تصادفی از منطقه جنگلداری نوشهر انتخاب و قطع گردید. از هر درخت سه دیسک تهیه شد و طبق آزمون‌های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و سپس مواد استخراجی توسط حلال استن ...  بیشتر