دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
تأثیر نانورس بر عملکرد چندسازه پلی‌پروپیلن/ الیاف occ/ نانورس

سینا مدیر رحمتی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش؛ مهران روح نیا؛ منصور مینایی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 373-385

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.115762

چکیده
  تأثیر افزودن نانورس بر ویژگی‌های چندسازه پلی‌پروپیلن/ الیاف کارتن کنگره‌ای کهنه بررسی شد. از ترکیب 67% پلی‌پروپیلن، 30% الیاف کارتن کنگره‌ای کهنه و 3% پلی‌پروپیلن مالئیک‌دار شده (MAPP) و افزودن مقادیر 5/2، 5 و 5/7% نانورس به این ترکیب، چندسازه ساخته شد. افزودن نانورس به چندسازه با روش پیش اختلاط مذاب انجام گردید. ابتدا پلی‌پروپیلن و نانورس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تغییرات اقلیمی ‌و محیطی بر تولید چوب درختان راش و بلندمازو در جنگلهای منطقه خزر

مصطفی جعفری

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 386-408

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116104

چکیده
  رویش درختان از جمله راش از شرایط اقلیمی ‌و محیطی تأثیر می‌پذیرد،  گونه راش (Fagus orientalis) در جنگلهای شمال ایران گسترش دارد. در شیب شمالی البرز و در منتهی‌الیه شرقی جنگلهای خزری دارمرز در قسمت بالایی به جنگلهای اوری (Quercus macranthera) می‌رسد. به‌رغم اینکه گونه‌های راش و بلند‌مازو (Quercus castaneifolia) از نظر رویشگاهی و ترجیح عوامل محیطی با یکدیگر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر اکسایش الیاف بازیافتی بر روی خواص کاغذ بدست آمده

مانیا جدیدی؛ نورالدین نظرنژاد؛ مجید زبیح زاده

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 409-422

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116105

چکیده
  این تحقیق برای بررسی امکان افزایش خصوصیات مقاومتی و نوری کاغذهای ساخته شده از الیاف باطله اکسید‌شده انجام شد. در این مطالعه نمونه‌های کاغذ روزنامه باطله به‌صورت تصادفی انتخاب و پس از تبدیل به خمیرکاغذ، جوهرزدایی شد و بعد بخشی از آن پالایش گردید. هر دو خمیر بازیافتی پالایش‌شده و پالایش‌نشده به دو گروه تقسیم گردید. در هر دو مورد یک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقاومت‌خمشی پین چوبی در اتصال‌های H شکل در تخته فیبر دانسیته متوسط(MDF)

امیر لشگری؛ محسن احمدی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 423-433

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116106

چکیده
  در این بررسی تأثیر قطر پین (سه اندازه 6، 8 و10 میلی‌متر)، فاصله بین پین‌ها (سه اندازه 30،50 و70 میلی‌متر) و عمق نفوذ پین چوبی (سه اندازه 2d، d3 و d4 میلی‌متر(d قطر پین)) بر مقاومت خمشی شکل اتصال H بررسی شد. برای ساخت اتصال‌های H شکل ابعاد عضو میانی 16×125×200 میلی‌متر و عضوهای کناری 16×125×250 میلی‌متر در نظر گرفته شد. جنس عضوهای اتصال‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های کاغذ مرغوب از ‌الیاف ضایعات ‌پارچه‌های ‌‌پنبه‌ای

مجید فرضی؛ علی اکبر عنایتی؛ داوود پارساپژوه

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 434-444

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116107

چکیده
  در این بررسی با استفاده از فرایند سودا و اعمال سه زمان پخت (60، 1۲۰ و 180 دقیقه) و سه میزان قلیائیت فعال (6، 8 و10 درصد NaOH بر مبنای وزن خشک الیاف) به‌عنوان عوامل متغیر و دمای پخت  Cْ125 و نسبت مایع پخت به ماده سلولزی  (براساس وزن کاملاً خشک)، از ‌الیاف ضایعات ‌پارچه‌های ‌‌پنبه‌ای، خمیرکاغذ تهیه و پس از ساخت کاغذهای دست‌ساز، ویژگی‌های ...  بیشتر

بررسی ویژگی‎های چندسازه الیاف کارتن کنگره‎ای کهنه – پلی‏پروپیلن در اثر افزودن حجیم‌کننده

ساسان آبانگاه؛ احمد جهان لتیباری؛ سید جواد سپیده دم؛ مهران روح نیا؛ محمد علی حسین

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 445-460

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116185

چکیده
  تأثیر دو عامل تقویت‌کننده (الیاف بازیافتی کارتن کنگره کهنه یا OCC) و ماده حجیم‏کننده (آزودی‏کربونامید و بی‎کربنات سدیم) بر دانسیته، ویژگی‏های مقاومتی و پایداری ابعادی چندسازه الیاف پلی‎پروپیلن حجیم شده بررسی گردید. مقدار الیاف تقویت‌کننده معادل 20% از وزن کل چندسازه ثابت در نظر گرفته شده و مقدار هر یک از دو ترکیب حجیم‏کننده ...  بیشتر

شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در عصاره هگزانی چوب درون اقاقیا به روش کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی

سید خلیل حسینی هاشمی؛ علی باقری؛ وحیدرضا صفدری؛ حسن صادقی فر

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 461-470

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116182

چکیده
  چوب گونه اقاقیا[1] از دوام بیولوژیکی بسیار زیادی برخوردار است، به طوری که درخت آن به صورت پراکنده به‌عنوان یکی از گونه­های دست­کاشت در بیشتر نقاط کشور بخصوص در نواحی نیمه‌خشک و خشک به‌منظور تثبیت نیتروژن خاک کاشته شده‌ است. استخراج مواداستخراجی این گونه با استفاده از حلال هگزان، به روش خیساندن در حلال و در مدت زمان 15 روز انجام ...  بیشتر

بررسی ویژگی‎های تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) از پسمانده حاصل از عصاره‎گیری ریشه شیرین‌بیان

احمد رضا زاهدی طبرستانی؛ احمد جهان لتیباری؛ مسعود رضا حبیبی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 471-482

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116209

چکیده
  در این بررسی با استفاده از پسمانده پس از عصاره‎گیری از ریشه گیاه شیرین‌بیان و با اعمال سه زمان بخارزنی (15، 20 و 25 دقیقه)، سه زمان پرس (5، 6 و 7 دقیقه) و دو مقدار چسب (10 و 12 درصد)، الیاف و تخته‌فیبر دانسیته متوسط به روش خشک ساخته شد. برای هر یک از 18 ترکیب شرایط 3 تخته و جمعاً 54 تخته ساخته شد. ویژگی‎های آناتومیکی پسمانده ریشه شیرین‌بیان و ...  بیشتر

تأثیر استفاده از ساقه بوته گل‌محمدی بر ویژگی‌های تخته خرده‌چوب ساخته شده از چوب صنوبر

ابوالفضل کارگرفرد

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 483-494

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116205

چکیده
  هدف از این بررسی استفاده از ساقه گل‌محمدی در لایه میانی تخته خرده‌چوب بود. بنابراین با استفاده از 3 دمای پرس 160، 170 و180 درجه سانتیگراد و 5 ترکیب چوبی شامل مصرف  صفر، 25، 50، 75 و100 درصد خرده‌های ساقه گل‌محمدی حاصل از هرس در لایه میانی، اقدام به ساخت تخته خرده‌چوب از خرده‌چوب صنوبر گردید. سپس نتایج حاصل از آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی ...  بیشتر

ویژگی‌های آناتومیکی، مورفولوژیکی و ترکیب‌های شیمیایی ساقه گیاه توتون Nicotiana tabacum L.))

وحیدرضا صفدری؛ سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی؛ سید خلیل حسینی هاشمی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 495-509

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116211

چکیده
  گیاه توتون (Nicotianatabacum L.) ازجمله گیاهان غیرچوبی است که پس از مصرف برگ آن در صنایع دخانیات، پسماند ساقه آن را می­توان در صنایع تولید کاغذ و فرآورده­های چند سازه­ی چوبی مورد استفاده قرار داد. اما استفاده بهینه از این ماده بیولوژیک غیرچوبی مستلزم شناخت ویژگی­های آناتومیکی، مورفولوژیکی و ترکیب‌های شیمیایی آن است. از ساقه­های گیاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر استیلاسیون و زمان پرس بر روند انتقال حرارت پرس گرم در کیک خرده چوب گونه‌ی ممرز (Carpinus betulus)

فاطمه بوانقی؛ مریم قربانی؛ ابوالفضل کارگرفرد

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 510-521

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116212

چکیده
  در این تحقیق اثر شدت استیلاسیون و زمان پرس بر روند انتقال حرارت از صفحات پرس گرم به مغز کیک خرده­چوب گونه­ی ممرز (Carpinus betulus)بررسی شد. خرده­چوب­های ممرز بدون حضور کاتالیزور و حلال، به مدت 24 ساعت در انیدریداستیک غوطه­ور شدند و برای رسیدن به سه سطح اصلاح 8، 12 و 17 درصد به مدت 40، 180 و360 دقیقه در آون تحت دمای 120 درجه­سانتی­گراد حرارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر افزودن نانولوله کربن چند‏دیواره، بر ویژگی‏های مکانیکی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت چند‏سازه ساخته شده از پلی‏پروپیلن و الیاف بازیافتی کاغذ‏های قهوه‏ای

علیرضا عسگری؛ احمد جهان لتیباری؛ سید جواد سپیده دم

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 522-535

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116213

چکیده
  اثر افزودن نانولوله کربن چند‏دیواره، بر ویژگی‏های مکانیکی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت چند‏سازه چوب پلاستیک ساخته شده از پلی‏پروپیلن و الیاف بازیافتی کاغذ‏های قهوه‏ای مورد بررسی قرار گرفت. از 30% الیاف بازیافتی کاغذ‏های قهوه‏ای، 67% پلی‌پروپیلن و 3% پلی‌پروپیلن مالئیک‌دار به‌عنوان ترکیب چندسازه استفاده شد. نانولوله کربن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقاومت خمشی اتصال‌های تی شکل پیچ در اتصال‌های مبلمان

امیر لشگری؛ پیمان سینمبری

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 536-544

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116171

چکیده
  در این تحقیـق اثر طول پیچ در ســه مقدار (2، 5/2 و 3 اینچ) ســه گونه چوبــی راش (Fagus orientalis)، توســــکا(Alnus subcordata) و نوئـل (White spruce) و دو فاصله (5/2 و 2) سانتی‌متر بین پیچ‌ها، بر مقاومت‌خمشی بررسی شد. برای ساخت اتصال‌های تی شکل ابعاد عضو‌ها 5/2×5/5×15 سانتی‌متر بود. از ترکیب عوامل فوق 18 تیمار بوجود آمده که با توجه به 4 تکرار در مجموع 72 نمونه تی ...  بیشتر

بررسی تغییرات بیومتریک الیاف در راستای طول ساقه‌گندم رقم زاگرس از دیدگاه کاغذسازی

سعید کامرانی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 545-555

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116218

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی تغییرات ابعاد الیاف سه میان ‌بندکاه گندم زاگرس استان گلستان در راستای طول ساقه گندم از دیدگاه کاغذسازی انجام شد. به این منظور، ساقه‌های گندم از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان جمع‌آوری گردید و ویژگی‌های بیومتریک آن شامل طول الیاف، قطر الیاف، ضخامت حفره سلولی و ضخامت دیواره الیاف به‌ترتیب ...  بیشتر

بررسی تأثیر دو احیاءکننده سدیم بورهیدرید و سدیم هیدروسولفیت بر ساختارهای شیمیایی لیگنین قلیایی کرافت صنوبر و سودای باگاس به وسیله طیف‌بینی FT-IR

جعفر عظیم وند؛ سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 556-568

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116219

چکیده
  در این تحقیق تغییرات شیمیایی گروه‌های عاملی کربونیل (C=O) و پیوند دوگانه (C=C) در ساختارهای لیگنین کرافت صنوبر و سودای باگاس در اثر کاهنده‌های سدیم بورهیدرید (NaBH4) و سدیم هیدروسولفیت (Na2S2O4) بر این دو ترکیب و بعد پرتودهی با تابش UV، به وسیله طیف‌بینی  FT-IR مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش به‌وسیله ترکیب‌های شیمیایی ...  بیشتر