دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
مقاله پژوهشی
اثر تیمار قارچی بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی - مکانیکی چوب ممرز

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ محمد طلایی پور؛ امیر هومن حمصی؛ احمد ثمریها

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117075

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی خواص مقاومتی کاغذهای حاصل از تیمارهای 1، 2 و 4 هفته‌ای با قارچ Phanerochaete chrysosporium BKM – 1767 مورد ارزیابی قرار گرفته و با نمونه شاهد مقایسه گردیده است. پس از آماده‌سازی نمونه‌های قارچی، خرده‌چوب‌های ممرز در سه سطح 1، 2 و 4 هفته‌ای تحت دمای oc 39 با رطوبت نسبی 65% تیمار شدند. به منظور تهیه خمیرکاغذ CMP از خرده‌چوب‌های تیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تأثیر درصد قلیایی و زمان تیمار بر ویژگی‌های خمیرکاغذ سودای سرد باگاس و صنوبر دلتوئیدس

صباح اشرفی بیرگانی؛ احمدرضا سرائیان

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 16-26

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117076

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی مقایسه‌ای تأثیر درصد قلیایی و زمان تیمار بر ویژگی‏های خمیر کاغذ سودای سرد باگاس و چوب صنوبر دلتوئیدس(Populous deltoids) انجام شد. خمیر کاغذ سودای سرد در سه سطح 5، 10 و 15 درصد سود سوزآور (بر مبنای وزن خشک)‏، سه سطح زمانی 20، 40 و60 دقیقه، نسبت مایع خمیر سازی به ماده اولیه 10 به 1 در دمای 25 درجه سانتی‏گراد و فشار محیط تهیه شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فراورده های مرکب چوب
فرآورده مرکب چوب - پلاستیک )رابطه واکنشهای شیمیایی با خواص مکانیکی(

امیر نوربخش؛ رضا حاجی حسنی؛ فرداد گلبابائی؛ مژگان کوهپایه زاده

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 27-37

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117077

چکیده
  این بررسی با هدف مطالعه تأثیر گروه‌های شیمیایی تشکیل شده طی فرایند ساخت چوب پلاستیک بر ویژگی‌های مکانیکی انجام شده است. در این بررسی ترکیب شرایط مختلف مقدار الیاف سلولزی و درجه حرارت ساخت مورد توجه قرار گرفته است. ویژگی‌های مکانیکی فرآورده مرکب‌ اندازه‌گیری و با استفاده از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، و طیف‌سنجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کاربرد هرس باغ‌های انار بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از نی (Phragmites australis Sp.)

رضا حاجی حسنی؛ حسین حسینخانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 38-50

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117078

چکیده
   این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کاربرد نی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از هرس باغ‌های انار انجام شد. تخته‌های آزمایشگاهی در شرایط دو تیمار زمان پرس (در سه سطح 3، 4 و5 دقیقه) و ترکیب ماده اولیه (در چهار سطح 1- 100% نی، 2- 75% نی و 25% سرشاخه‌های انار 3- 50% نی و 50% سرشاخه‌های انار، 4- 25% نی و 75% سرشاخه‌های انار) به‌عنوان عوامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فراورده های مرکب چوب
قابلیت استفاده از چوب سمر در ساخت تخته خرده‌چوب

مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117079

چکیده
  در این تحقیق با استفاده از چوب گونه سمر (Prosopise juliflora) نسبت به ساخت تخته خرده‌چوب اقدام شد. دانسیته خشک چوب تنه و شاخه سمر به‌ترتیب 92/0 و 72/0 گرم بر سانتیمتر مکعب و مقدار پوست (درصد وزنی) چوب تنه و شاخه سمر به‌ترتیب 6/13 و 14 درصد تعیین شد. متغیرهای ساخت در این تحقیق شامل نوع ماده اولیه لیگنوسلولزی (چوب تنه، چوب شاخه و مخلوط آنها با نسبت مساوی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه اثر متغیرهای اقلیمی(دما و بارندگی) بر روی رویش سالیانه گونه آزاد (Zelkova carpinifolia)

شمس الدین بالاپور؛ محمود کاظمی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 69-80

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117091

چکیده
  گونه­هایی گیاهی و ازجمله درختان در طول حیات زیستی­شان به تغییرات محیطی واکنش نشان می­دهند. یکی از روش‌های مطالعه واکنش درختان به متغیرهای محیطی ازجمله عوامل آب و هوایی گاهشناسی­درختی است. در این مطالعه با استخراج 20 نمونه رویشی از 10 درخت سرپا از یک توده درختان آزاد در منطقه ساری ـ بادله، تأثیر عوامل آب و هوایی (بارندگی و دما) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر استفاده از پسماند کاغذسازی بر ویژگیهای آبدوستی بلندمدت چندسازه چوب-پلاستیک ساخته شده به روش پرس مسطح

بابک میرزایی؛ کاظم دوست حسینی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 81-88

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117092

چکیده
  به منظور بررسی امکان استفاده از پسماند کاغذسازی در ساخت چند سازه، چهار تیمار از آرد چوب راش، پسماند کارخانه چوب کاغذ مازندران و پلی‌اتیلن سنگین ساخته و خواص آبدوستیآن ارزیابی شد. مقدار جفت کننده MAPE و پلیمر در تمام ترکیب‌ها ثابت و به‌ترتیب 2% و 38% در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد به دلیل زیاد بودن مقدار ماده معدنی پسماند کاغذسازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ویژگی‌های تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف اکالیپتوس استریاتیکالیکس (. steriaticalyx E)

ابوالفضل کارگرفرد

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117093

چکیده
  در این بررسی با هدف امکان تولید تخته فیبر دانسیته متوسط از چوب کونه‌های موفق اکالیپتوس کاشته شده در کشور، از چوب گونه اکالیپتوس استریاتیکالیکس (.steriaticalyx E) با استفاده از زمانهای بخارزنی( 5 و10 دقیقه)، دمای پرس (175 و 185 درجه سانتیگراد) و زمان‌پرس (3، 5/3 و 4 دقیقه)، تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) تهیه گردید. در این تحقیق 36 تخته آزمایشگاهی ساخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی بار برشی اتصال روی چندسازة چوب-پلاستیک صنعتی با انواع پیچ

اکبر رستم پور هفتخوانی؛ قنبر ٍابراهیمی؛ محمد عربی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 100-113

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117094

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر قطر پیچ و سوراخ پیش ساخته، فاصله تا انتها، ضخامت عضو فرعی و اصلی اتصال و نوع پیچ، بر بار برشی اتصال پیچ‌های گوناگون روی چندسازه چوب-پلاستیک تجاری انجام شده است. پیچ‌های به‌کار رفته در این مطالعه از نوع خودکار و با قطر اسمی 4، 5 و  mm6 (شماره­های 8 ،10 و 14)، پیچ‌های پانلی با قطر اسمی mm4 (شماره­ 8) و پیچ چوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مؤلفه‌های کاغذسازی پنج رقم متداول نیشکر در ایران

کامیار صالحی؛ فرداد گلبابائی؛ سعید مهدوی؛ عباس فخریان

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 114-128

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117095

چکیده
  در این تحقیق، ویژگی‌های الیاف پنج رقم‌ اصلی نیشکر کشت شده در مزارع جنوب ایران شامل: Cp57-614، sp70-1143، cp69-106، cp48-103 و nco310 مورد مقایسه قرار گرفتند. ویژگی‌های مقایسه شده شامل ابعاد الیاف، ضرایب کاغذ‌سازی، بازده ‌الیاف، جرم‌مخصوص و ترکیب شیمیایی بودند. بلندترین طول الیاف مربوط به رقم cp69 با میانگین 55/1 میلیمتر و کمترین آن مربوط به‌رقم cp57 با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرهای آلودگی هوا بر روی ویژگی‌های آناتومیکی مقطع عرضی چوب گونه کاج تهران (Pinus eldarica)

وحید رضا صفدری؛ بهزاد شعبانی؛ سید خلیل حسینی هاشمی؛ مهران روح نیا؛ ویلما بایرام زاده

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 129-142

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117096

چکیده
  آلاینده­های هوا به­خصوص آلاینده­های حاصل از سوخت خودروها نمی­تواند بر روی ویژگی­های آناتومی و مورفولوژی بافت چوب درختان بی­تأثیر باشد. بنابراین به منظور بررسی این موضوع از کاجهای الداریکا (Pinus eldarica) واقع درپارک چیتگر که از یک سو به بزرگراه پرتردد "تهران-کرج" (منطقه آلوده) و از سوی دیگر به سلسه جبال البرز منتهی می‌شود (منطقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی اثر پیش‌فرآوری و درصدخشکی بر زمان‌تیمار و درجه‌روشنی خمیرکاغذ مکانیکی پراکسید قلیایی باگاس

سعیده شریفی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 143-155

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117097

چکیده
  آماده‌سازی و پیش­فرآوری ماده اولیه، بر زمان تولید خمیرکاغذ و رنگ‌بری آن اثر می­گذارد. درصدخشکی نیز ازجمله شرایطی است که واکنش رنگ‌بری را تحت تأثیر قرار می­دهد. به­منظور تهیه خمیرکاغذها ابتدا باگاس با آب جوش، با سود سوزآور یک درصد و نیز با سود سوزآور یک درصد همراه با یک درصد پراکسید هیدروژن به­طور مجزا، در شرایط ثابت نسبت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی اثر آنزیم زایلاناز بر خواص خمیرAPMP از صنوبر تبریزی (Populus nigra)

امیر هومن حمصی؛ مهدی صبور؛ محمد طلایی پور؛ محمد آزادفلاح

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 156-166

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117098

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اثر آنزیم زایلاناز تهیه شده از قارچ Trichoderma  viride برخمیر APMP از چوب گونه Populus nigra انجام شد. برای تیمار آنزیمی متغیرهای دمای محیط تیمار در سه سطح 40، 50 و60 درجه سانتیگراد، مدت زمان تیمار در دو سطح 70 و90 دقیقه، میزان مصرف آنزیم در سه سطح 5، 10 و 15 واحد بر گرم خمیرخشک و درصد خشکی خمیر در دو سطح 5 و10 درصد مطالعه شد. نتایج نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر مقدار نانو سیلیس و الیاف باگاس بر مقاومت خمشی و برخی ویژگی‌های فیزیکی فرآورده چندسازه "الیاف سیمان"

میثم عبدالعلی سربندی؛ وحیدرضا صفدری؛ سید جواد سپیده دم؛ اسماعیل گنجیان

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 167-177

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117099

چکیده
  در این پژوهش فرآورده چندسازه الیاف سیمان با استفاده از مقادیر مختلف نانو سیلیس و الیاف باگاس بدون لیگنین مورد بررسی قرار گرفت. الیاف باگاس، سیمان و نانوسیلیس با سطوح مختلف و بوسیله همزن با یکدیگر مخلوط شدند. سپس  دوغاب بدست آمده در یک قالب به ابعاد 8×18×15سانتی­متر ریخته شد و آب اضافی از طریق یک پمپ خلاء که در انتهای قالب قرارداشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه کاج ‌تدا (Pinus taeda L.) در رویشگاههای شمال کشور

فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ رضا حاجی حسنی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 178-187

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117100

چکیده
  کاج ‌تدا ( Pinus Teada L. ) از سوزنی‌برگانی است که طی حدود چهل سال گذشته در ایران کشت شده و به‌عنوان یک منبع چوبی الیاف بلند جهت تولید کاغذ و صنایع چوب مورد توجه است. با توجه به نقش مقاومت مکانیکی در ویژگی‌های ساختمانی، این تحقیق، به‌منظور تعیین مقاومت‌های مکانیکی این گونه چوبی و تعیین امکان استفاده از آن در صنایع چوب انجام شد. جهت اجرای ...  بیشتر