دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 39، تابستان 1391، صفحه 189-372 
6. بررسی ویژگی‏های خمیرکاغذ رنگ‏بری شده سودا – اکسیژن از کارتن کنگره‏ای کهنه

صفحه 256-266

10.22092/ijwpr.2012.117065

وحید دلنواز؛ احمد جهان لتیباری؛ احمد میرشکرایی؛ سید جواد سپیده دم


9. ارزیابی ویژگی‌های بلوک‌های چوب-‌ سیمان ساخته شده از خاک‌اره

صفحه 294-305

10.22092/ijwpr.2012.117068

علی اکبر عنایتی؛ حسین ناظرانی هوشمند؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ سهراب رحیمی


10. بررسی رفتار آکوستیکی چوب های واکنشی با استفاده از تکنیک امواج فراصوتی (مطالعه موردی: چوب نوئل و صنوبر)

صفحه 306-318

10.22092/ijwpr.2012.117069

محمد علی سعادت نیا؛ علی اکبر عنایتی؛ لوئیک بقانشو؛ کامبیز پورطهماسی؛ فرهنگ هنرپرور