دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
مقاله پژوهشی
اثر نوع ماده لیگنوسلولزی و نانورس بر خواص فیزیکی، مکانیکی و مورفولوژیکی چندسازه چوب پلاستیک

محمد تسوجی؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ حسین حسینخانی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 189-201

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117060

چکیده
  در این تحقیق با استفاده از ذرات کاه‌گندم و برنج، ذرات نانورس، پلی­پروپیلن و جفت‌کننده، چوب – پلاستیک ساخته شد و خواص فیزیکی و مکانیکی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. مقدار مصرف ماده زمینه پلاستیکی(پلی­پروپیلن) 60 درصد وزنی و ماده لیگنوسلولزی 40 درصد وزنی در نظر گرفته شد. میزان نانورس اضافه شده در سه سطح 0، 2 و 4 درصد و میزان ماده جفت‌کننده، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر میزان نانورس بر ویژگیهای فیزیکی و خواص کششی نانوچندسازه ساخته شده از ماده لیگنوسلولزی نی

حسن ضیائی طبری؛ امیر نوربخش؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ بهزاد بازیار

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 202-211

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117061

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از آرد نی و همچنین تأثیر میزان ذرات نانو مونت موریلونیت در خواص فیزیکی و کششی چندسازه پلی‌پروپیلن/ آرد نی/ نانورس بوده است. میزان ماده سازگاردهنده و آرد نی به‌ترتیب در سطح‌های 5% و 40% ثابت و میزان نانو مونت موریلونیت در چهار سطح 0، 1، 3 و 5% در نظر گرفته شدند. مواد در یک مخلوط‌کن مخلوط و نمونه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های آناتومیکی، فیزیکی و شیمیایی چوب درختچه اِشنان (Seidlitzia rosmarinus Bunge ex Boiss) از"رویشگاه ایران- تورانی"

وحیدرضا صفدری

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 112-225

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117062

چکیده
  یکی از تیره­های مهم چوبی مناطق خشک و کویری در قلمرو رویش گیاهی ایرانو- تورانی تیره اسفناجیان (Chenpodiaceae) می­باشد که دارای جنس و گونه­های مختلف گیاهی است. از قضاء گونه مهم اِشنان (Seidlitzia rosmarinus) با پراکندگی جغرافیایی وسیع در مناطق خشک ایران به این خانواده تعلق دارد که ویژگی­های آناتومیکی آن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رفتار اُفت تنش چندسازه کاغذ روزنامه آسیاب شده و پلیاتیلن

بابک میرزایی؛ مهدی تجویدی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 226-234

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117063

چکیده
  در این تحقیق رفتار اُفت تنش چندسازه‌های ساخته شده از کاغذ روزنامه آسیاب شده و پلی‌اتیلن سنگین بررسی شده است. چندسازه‌ها حاوی 25 و 50% پُرکننده بود که با اختلاط مذاب و قالبگیری تزریقی ساخته شد و با پلی‌اتیلن سنگین خالص مقایسه شده است. نتایج نشان داد که افزودن پُرکننده به پلیمر مدول و مقامت‌خمشی چندسازه را بهبود می‌بخشد. در پلیمر و چندسازه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه چهار ماده لیگنوسلولزی در تولید چندسازه چوب پلاستیک/ نانورس

امیر نوربخش

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 235-255

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117064

چکیده
  در این تحقیق برای بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب پلاستیک، از چند ماده لیگنوسلولزی (باگاس، ساقه برنج، گندم و چوب صنوبر) به‌عنوان تقویت‌کننده استفاده شده و همچنین اثر نانورس در چندسازه پلی‌پروپیلن/ چوب پلاستیک بررسی شده است. مقدار نانورس در سه سطح مختلف (صفر، 3 و 6 درصد وزنی) متغیر بوده است. ویژگی‌های مقاومت‌کششی، خمشی و ضربه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ویژگی‏های خمیرکاغذ رنگ‏بری شده سودا – اکسیژن از کارتن کنگره‏ای کهنه

وحید دلنواز؛ احمد جهان لتیباری؛ احمد میرشکرایی؛ سید جواد سپیده دم

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 256-266

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117065

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تهیه خمیرکاغذ رنگ‌بری شده سودا - اکسیژن از الیاف بازیافتی کارتن کنگره‏ای کهنه  (OCC) انجام شده است. برای تعیین شرایط مطلوب لیگنین‏زدایی از چهار مقدار هیدروکسیدسدیم  (9، 11، 13 و 15 درصد)، سه زمان پخت  (90، 120 و 150 دقیقه) و دو دمای پخت  (120 و150 درجه سانتی‌گراد) و فشار اکسیژن 6 بار استفاده گردید. پس از هر پخت بازده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیک و آناتومی
بررسی برخی ویژگیهای فیزیکی، بیومتریک و مکانیکی چوب محلبCerasus mahaleb (L.) Mill در رویشگاه‌های جنگلی زاگرس میانی

ندا سخاوتی؛ مسلم اکبری نیا؛ هوشنگ زنگنه

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 267-274

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117066

چکیده
  گونه محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill یکی از مهمترین پهن‌برگان جنگل‌های زاگرس است. چوب این گونه از زمان‌های قدیم به دلیل خاصیت خمش‌پذیری خوب و معطر بودنش همواره مورد استفاده در مصارف روستایی بوده و هست. با توجه به اینکه بهینه‌سازی مصرف چوب ارتباط تنگاتنگی با شناحت ویژگیهای فیزیکی، آناتومیکی و سایر خواص مهندسی آن پیدا می‌کند بنابراین در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد بیوتکنولوزی در صنایع چوب: استفاده ازآنزیم لاکاز جهت فعال‌سازی لیگنین موجود در گیاه به عنوان چسب های قابل تجدید شدن در ساخت MDF

علیرضا خرازی پور

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 275-293

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117067

چکیده
  در این تحقیق تاثیرآنزیم فنول اکسیداز بر روی لیگنین موجود در دیواره گیاهان صنعتی مورد استفاده در صنایع چوب اروپا و امکان استفاده و بهره‌برداری از آن به‌عنوان چسب بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفته است. ازفیبرهای نوعی کاج جنگلی(Pinus sylvestris) برای تولیدMDF در دو فرایند خشک و تر مورد استفاده قرارگرفت. انکوباسیون فیبرها با لاکاز صنعتی از قارچ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ویژگی‌های بلوک‌های چوب-‌ سیمان ساخته شده از خاک‌اره

علی اکبر عنایتی؛ حسین ناظرانی هوشمند؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ سهراب رحیمی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 294-305

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117068

چکیده
   به منظور بررسی شرایط بهینه تولید بلوک­های توخالی چوب- سیمان با مخلوط کردن خاک­اره و سیمان پرتلند نوع دو، تعدادی بلوک حفره­دار قالب­گیری شد. از نسبت­ خاک­اره به سیمان در سه سطح 28 به72، 35 به 65 و 42 به 58، نوع ماده افزودنی (کلریدکلسیم و کلرید ­منیزیم) و مقدار ماده ‌افزودنی در دو سطح )سه­ و پنج­درصد، نسبت به وزن سیمان) برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رفتار آکوستیکی چوب های واکنشی با استفاده از تکنیک امواج فراصوتی (مطالعه موردی: چوب نوئل و صنوبر)

محمد علی سعادت نیا؛ علی اکبر عنایتی؛ لوئیک بقانشو؛ کامبیز پورطهماسی؛ فرهنگ هنرپرور

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 306-318

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117069

چکیده
  در این تحقیق شاخص‌هایی از امواج نظیر سرعت فاز، سرعت گروه و ضریب تضعیف در چوب‌کششی و چوب‌فشاری دو گونه صنوبر و نوئل اندازه‌گیری شده و نتایج با چوب نرمال مجاور آنها مقایسه شده است. بدین طریق رفتار آکوستیکی چوب‌های واکنشی دو گونه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سرعت فاز بین چوب‌کششی و نرمال صنوبر در هر یک از سه جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقاومت به پوسیدگی چوب راش ایرانی پروپیونیله شده در برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید Tramets versicolor

سید محمد حسینی؛ محمد رضا ماستری فراهانی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 319-325

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117070

چکیده
  در این تحقیق، مقاومت به پوسیدگی چوب راش ایرانیاصلاح شده با انیدرید پروپیونیک در برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید Tramets versicolor مورد بررسی قرار گرفت. چوب راش ایرانی (Fagus orientalis) که چوبی کم‌دوام می‌باشد با انیدرید پروپیونیک در دماها، زمان‌ها و غلظت‌های مختلف بدون حضور کاتالیزور اصلاح گردید. مقدار واکنش پروپیونیلاسیون با محاسبه درصد افزایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خمیر کاغذ و کاغذ
مقایسه ویژگی‌های خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی کارخانه چوب و کاغذ مازندران با خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی حاصل از ساقه کلزا

احمد ثمریها؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ سعید مهدوی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 326-337

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117071

چکیده
  نمونه‌های ساقه کلزای مورد آزمایش از یک مزرعه واقع در استان مازندران تهیه گردید. میانگین طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره سلولی الیاف ساقه به‌ترتیب 860، 95/27، 86/18 و 42/4 میکرومتر اندازه‌گیری شد. ترکیب شیمیایی نیز شامل میزان سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر به‌ترتیب 44، 21/19، 6 و 13 درصد اندازه‌گیری شد. پخت بهینه با بازده 66 درصد در شرایط20 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فراورده های مرکب چوب
بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی پانلهای الیاف- سیمان ساخته شده از کاغذ باطله

تقی طبرسا؛ سید محمد حسینی؛ ایمان ولی زاده

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 338-347

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117072

چکیده
  در این مطالعه، امکان استفاده از کاغذ روزنامه باطله در ساخت پانل‌های الیاف _ سیمان مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل متغیر در این بررسی شامل نسبت الیاف به سیمان در سه سطح (٩٠ به 10 درصد، ٨٥ به ١٥ درصد و ٨٠ به ٢٠درصد)، میزان کلرید کلسیم به‌عنوان ماده افزودنی تسریع‌کننده‌ گیرایی در دو سطح (3 و ٥ درصد) براساس وزن خشک سیمان در نظر گرفته شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فراورده های مرکب چوب
اثر رطوبت کیک خرده‌چوب و نانوذرات مس بر انتقال حرارت و خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب صنوبر

محمد فرج الله پور؛ کاظم دوست حسینی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 348-360

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117073

چکیده
  در این تحقیق اثر رطوبت کیک خرده‌چوب و حضور نانوذرات مس بر انتقال حرارت و خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. عوامل متغیر شامل رطوبت کیک خرده‌چوب در سه سطح 9 ، 12و 15 درصد بر مبنای وزن خشک خرده‌چوب­ها و نانوذرات مس در دو سطح 0 و 15 درصد براساس وزن خشک چسب در نظر گرفته شدند. نتایج نشان­دادند که با افزایش رطوبت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه روابط بین حلقه‌های رویشی زربین و متغیرهای اقلیمی

محمود کاظمی؛ حمیده اسدپور؛ شمس الدین بالا پور

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 361-371

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117074

چکیده
  درسال 1387 طوفان شدیدی در منطقه ساری واقع شد که منجر به خسارات زیاد و از جمله قطع درختان زربین در محل این تحقیق (دانشکده منابع طبیعی ساری) گردید. برای انجام این مطالعه روابط بین حلقه­های رویشی زربین و متغیرهای اقلیمی ابتدا دیسک­هایی از گرده بینه­های قطع شده و سپس نمونه­های مغزی از درختان ایستاده تهیه شد. با استفاده از میز اندازه­گیری ...  بیشتر