نویسنده = نورالدین نظرنژاد
تعداد مقالات: 9
3. تاثیرکاربرد نانوآلومینا بر خواص مکانیکی و سطحی HDF حاصل از الیاف اکسید شده

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 196-204

10.22092/ijwpr.2018.114650.1432

صائب شبان پور؛ نورالدین نظرنژاد؛ مریم قربانی


5. تهیه نانو سلولز از جلبک رشته ای کلادوفورا و استفاده از آن جهت بهبود ویژگی های مقاومتی خمیر CMP

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 695-702

10.22092/ijwpr.2016.106290

فاطمه اسدی؛ نورالدین نظرنژاد؛ قاسم اسدپور اتویی


7. رفتار وابسته بهpH کیتوزان بر روی الیاف اصلاح شده خمیرکاغذ کرافت

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 513-524

10.22092/ijwpr.2015.101474

نورالدین نظرنژاد؛ ناصر رسول پور هدایتی؛ امید رمضانی


8. تأثیر اکسایش سطوح ذرات خرده چوب بر میزان چسب مصرفی تخته خرده چوب همسان و بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن

دوره 29، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 220-229

10.22092/ijwpr.2014.5685

پریسا آذری؛ محمد طلایی پور؛ نورالدین نظرنژاد؛ بهزاد بازیار