دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
شیمی چوب
شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی موجود در چوب تبریزی و صنوبر با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1403، ، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2024.364731.1767

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با افزایش جمعیت، افزایش تقاضای مصرف کاغذ و فرآوردهای چوبی و همچنین محدودیت بیشتر مواد اولیه مصرفی، زراعت چوب با گونه های تند رشد مانند صنوبر و تبریزی جایگاه ویژه و طرفداران خاص خود را پیدا کرده است. این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی و اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب تبریزی و صنوبر انجام شد. ...  بیشتر

شیمی چوب
شناسایی و تأثیر زمان رویش بر ترکیب‌های شیمیایی مواد استخراجی برگ درخت گردو

محمدرضا سبزه پرور؛ احمد جهان لتیباری؛ شادمان پورموسی

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 72-83

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.360898.1742

چکیده
  سابقه و هدف: مواد استخراجی گیاهان ویژگی‌های منحصر به‌فردی دارند. ایجاد رنگ کرده و رنگ چوب را تغییر داده و رنگ‌های جذاب و متنوعی ایجاد می‌کنند. خاصیت ضد حشره داشته و نقش حفاظت کنندگی دارند. خاصیت دارویی داشته و در طب سنتی به عنوان دارو استفاده می‌شوند. بدین جهت انسان از روزگار گذشته همواره از عصاره‌های گیاهی و مواد استخراجی در کاربردهای ...  بیشتر

شیمی چوب
شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی موجود در چوب آزاد، اوجا و ملج با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی؛ مجید کیائی؛ سید سجاد اشرفی؛ امین جوربندیان

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 237-249

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.360650.1737

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی و اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب آزاد، اوجا و ملچ انجام شد. به همین منظور تعداد سه اصله درخت آزاد، اوجا و ملج به‌صورت تصادفی از منطقه جنگلداری نوشهر انتخاب و قطع گردید. از هر درخت سه دیسک تهیه شد و طبق آزمون‌های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و سپس مواد استخراجی توسط حلال استن ...  بیشتر

شیمی چوب
بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب افرا پلت و افرا شیردار با استفاده از فنون جذب اتمی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 34، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 361-371

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.125647.1536

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب افرا پلت و شیردار انجام شد. به همین منظور نمونه های آزمونی از چوب افرا پلت و شیردار منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس طبق آزمون های استاندارد TAPPI از چوب این دو گونه آرد چوب و خاکستر تهیه شد. برای تعیین یون های فلزی از دستگاه جذب اتمی استفاده ...  بیشتر

شیمی چوب
ارتقاء کارایی جذب خاک اره بوسیله‌ی امواج فراصوت: بهینه‌سازی توسط روش سطح پاسخ، مطالعات سینتیک و ترمودینامیک

سید حسن شریفی؛ سلطنت آرچین؛ لیلا آقانقی فر

دوره 34، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 12-26

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.124486.1509

چکیده
  Dor:98.1000/1735-0913.1398.34.16.66.1.1575.1603 یکی از مهمترین منابع آلودگی محیط زیست رنگ ناشی از فاضلاب صنایع رنگ می‌باشد که برای انسان و محیط زیست مخاطراتی ایجاد می‌کند. لذا هدف از این مطالعه، بررسی کارایی حذف رنگ متیلن‌بلو از محیط‌های آبی بوسیله‌ی خاک اره با استفاده از امواج فراصوت توسط روش پاسخ سطح می‌باشد. از آزمایشات ناپیوسته به‌منظور ارزیابی ...  بیشتر

شیمی چوب
کاهش رنگ Remozol Black B از پساب با استفاده از باگاس

علیرضا ضیاپور؛ عباس زارع

دوره 33، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 478-488

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.122661.1485

چکیده
                                                                                                  DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.478.65.4.1603.1587 رنگ فاضلاب به‌ عنوان یک مشکل عمده زیست محیطی مطرح است. تصفیة شیمیایی و بیولوژیکی پساب ‌های حاوی رنگ به دلیل سطح پائین جذب ...  بیشتر

شیمی چوب
بررسی امکان شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی؛ فرزاد یوسفی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.110421.1406

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی انجام شد. به همین منظور، نمونه های آزمونی توسکا ییلاقی و قشلاقی از منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. به طوری که ابتدا طبق آزمون های استاندارد TAPPI از چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی آرد چوب و مواد استخراجی توسط حلال استن جداسازی گردید. سپس باقیمانده ...  بیشتر

شیمی چوب
استخراج و شناسایی ترکیب های شیمیایی موجود در عصاره استونی پوست سرخدار (Taxus baccata L.)

صدیقه افراز؛ سید خلیل حسینی هاشمی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 88-99

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.115389.1436

چکیده
  در این بررسی عصاره پوست تنه درخت سرخدار (Taxus baccata L.) رویش یافته در ذخیره گاه جنگل افرا تخته علی آباد کتول واقع در استان گلستان به کمک حلال استون و به روش سوکسله استخراج گردید و سپس ترکیب های شیمیایی موجود در آن مورد شناسایی قرار گرفت. پوست دیسک های تهیه شده جداسازی و به آرد تبدیل شد. سپس عصاره محلول در حلال استون بر طبق روش استاندارد TAPPI ...  بیشتر

شیمی چوب
شبیه سازی واحد تغلیظ لیکور در کارخانه چوب و کاغذ مازندران

سهیل پورمحمودی؛ ایمان ترابی وسطی کلائی؛ الهام امیدبخش امیری

دوره 32، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 565-575

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.109327.1387

چکیده
  کارخانه چوب و کاغذ مازندران به عنوان بزرگترین کارخانه تولید کاغذ در خاورمیانه شناخته می شود. لیکور سیاه، محصول مایع حاصل از فرآیند شیمیایی پخت خمیر کاغذ میباشد که به علت وجود برخی ترکیبات آلی و معدنی به شدت آلوده‌کننده است و بازیابی مواد شیمیایی و انرژی موجود در لیکور سیاه یکی از بحث های مورد تحقیق پژوهشگران است. روش های متفاوتی موجود ...  بیشتر

شیمی چوب
شناسایی کیفی ساختار دو نمونه لیگنین‌ و تعیین کمّی گروه های عاملی هیدروکسیل و متوکسیل لیگنین کرافت از طریق استیل دار کردن

مهدی عبداللهی؛ سید امیر موسویان؛ اکبر ورامش؛ امین اسدی

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 369-381

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.109402.1388

چکیده
  در این پژوهش، دو نمونه لیگنین، یکی استخراج شده از پساب صنعتی کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) تحت عنوان مایع سیاه و دیگری تهیه شده از شرکت آلدریچ، مطالعه شدند. لیگنین ابتدا از مایع سیاه آن توسط اسید رقیق رسوب داده شده و سپس با انحلال در تتراهیدروفوران خالص‌سازی شد. ساختار کلی نمونه‌های لیگنین با استفاده از آزمون‌های طیف‌سنجی مادون ...  بیشتر

شیمی چوب
بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست بلوط بلند مازو با استفاده ازفنون جذب اتمی، کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 32، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 275-286

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.109582

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست بلوط بلند مازو انجام شد. به همین منظور نمونه های آزمونی از گونه بلوط بلند مازوی منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس طبق آزمون های استاندارد TAPPI از درون چوب، برون چوب و پوست بلوط بلند مازو آرد چوب و خاکستر تهیه شد. برای تعیین یون های فلزی، ...  بیشتر

شیمی چوب
بررسی اثر تیمار متیل دار کردن بر رفتار نوری لیگنین کرافت از طریق شبیه سازی کاغذهای لیگنین دار

اصغر تابعی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 410-424

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.106279

چکیده
  در این تحقیق تغییرات رفتار نوری لیگنین کرافت صنوبر(Populus alba)، پیش و پس از متیل دار کردن با دی متیل سولفات با استفاده از فنون اندازه گیری تغییرات شاخص های نوری ( روشنی، K، S، K/S و عدد تغییر رنگ ) کاغذ آغشته به لیگنین بر اثر کهنه سازی نوری تسریع شده، مورد مطالعه قرار گرفت. تغییرات ساختاری ایجاد شده در لیگنین بر اثر تیمار متیل دار کردن، با استفاده ...  بیشتر

شیمی چوب
استخراج، شناسایی و مقایسه اجزای شیمیایی مواد آلی موجود در مواد استخراجی پوست و چوب اکالیپتوس به روش کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی

میلاد تاجیک؛ رامین ویسی؛ مجید کیایی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 644-652

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.8480

چکیده
      این تحقیق با هدف استخراج، شناسایی و مقایسه اجزای شیمیایی مواد آلی موجود در مواد استخراجی پوست و چوب گونه اکالیپتوس کاملدولنسیس انجام شد. به این منظور سه اصله درخت سالم از جنگل­های نوشهر قطع و نمونه­ها به آرد چوب تبدیل شد. سپس مواد استخراجی محلول در حلال استون بر طبق آزمون­های استاندارد TAPPI تهیه و بعد به داخل یک ویال شیشه­ای ...  بیشتر

فیزیک و مکانیک چوب
تأثیر اکسایش سطوح ذرات خرده چوب بر میزان چسب مصرفی تخته خرده چوب همسان و بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن

پریسا آذری؛ محمد طلایی پور؛ نورالدین نظرنژاد؛ بهزاد بازیار

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 220-229

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.5685

چکیده
  در این پژوهش تاثیر اکسایش سطوح ذرات خرده چوب با هدف کاهش مقدار چسب مصرفی در ساخت تخته خرده چوب همسان بررسی شد. اکسید کردن سطوح ذرات چوب می تواند منجر به تشکیل گروه های کربوکسیل و رادیکال های آزاد فنولی گردد که باعث فعال تر شدن سطوح برای چسبندگی می شود. در این تحقیق ذرات خرده چوب صنوبر (تبریزی) در چهار سطح 0 ، 2 ، 4 و 6 درصد بر اساس وزن خشک ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
ابعاد الیاف و خواص شیمیایی بامبو (Phyllostachys pubescens)

الهه مهری؛ علی قاسمیان

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 335-345

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.5694

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی خواص بیومتریک پوست،گره و میان گره و ترکیبات شیمیایی میان گره و گره بامبو Phyllostachys pubescens انجام شد. نتایج نشان داد بین طول الیاف پوست، گره و میان گره اختلاف معنی داری وجود دارد و میان گره دارای بیشترین طول الیاف و گره دارای کوتاه ترین الیاف است. همچنین بین قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی نیز اختلاف ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
شناسایی ترکیب های شیمیایی مواد استخراجی چوب ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. 'Coker 347') با روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی(GC/MS)

سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ سید پدرام هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 66-57

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4907

چکیده
  توتون (Nicotianan tabacum) گیاهی صنعتی و یک ساله است که در شمال ایران برای تامین برگ آن جهت تولید تنباکو کاشت می شود و سالیانه مقادیر قابل ملاحظه ای ساقه توتون در شمال کشور تولید می شود. در این تحقیق ساقه توتون واریته کوکر347 به صورت کاملا تصادفی از منطقه گیلان، شهرستان آستارا تهیه گردید و طبق آزمون های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و سپس درصد ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی تأثیر شکل و اندازه نرمه خمیر کاغذ مکانیکی بر ویژگیهای کاغذ

امیر محسن ناظری؛ محمد طلایی پور؛ سعید مهدوی

دوره 26، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 605-621

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.117240

چکیده
  در این تحقیق تأثیر شکل و اندازه نرمه‌ها[1] بر ویژگی‌های کاغذ ساخته شده از خمیر مکانیکی در دو بخش مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش اول گروه‌بندی نرمه‌ها به دو گروه نرمه‌های رشته‌ای[2] و نرمه‌های نواری[3]انجام شد و در بخش دوم نیز تأثیر آنها بر ویژگی‌های کاغذ ساخته شده مورد بررسی قرارگرفت. نرمه‌های رشته‌ای از مواد رشته‌ای، مانند دیواره ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
تأثیر تیمار با بخار آب روی ویژگی‌های شیمیایی خرده‌های چوب صنوبر

حمید هاتف نیا؛ علی اکبر عنایتی؛ کاظم دوست حسینی؛ محمد آزادفلاح

دوره 26، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 682-698

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117245

چکیده
  در این مطالعه چوب صنوبر تحت تأثیر بخار داغ آب، تیمار و تغییرات شیمیایی ایجاد شده در ترکیبات اصلی آن بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش مقدار همی­سلولزها در اثر بخارآب داغ، سریع و به مقدار زیاد اتفاق می­افتد. تخریب همی‌سلولزها، حذف گروه­های استیل و تولید اسیدهای آلی با افزایش شدت تیمار زیاد می­شود. افزایش این اسیدها همزمان با افزایش ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
اثر میزان قلیاییت در لیگنین‌زدایی با اکسیژن خمیرکاغذ سودا– آنتراکینون از کارتن‏های کنگره‏ای کهنه (OCC)

محمد علی آزاد فر؛ ربیع بهروز؛ احمد جهان لتیباری

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 232-242

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.117182

چکیده
  تأثیر لیگنین‌زدایی با اکسیژن به‌عنوان یک فرایند دوستدار محیط‌زیست، بر روی خمیرکاغذ سودا – آنتراکینون از کارتن‏های کهنه باطله (OCC) بررسی شد. لیگنین‌زدایی با اکسیژن در چهار سطح قلیاییت2، 3، 4 و 6 درصد انجام گرفت و تأثیر مقدار قلیایی بر روی عدد کاپا، بازده، روشنی و ماتی و همچنین مقاومت به کشش، مقاومت به پاره شدن و ترکیدن تعیین شد. ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
ترکیب شیمیایی پسماندهای جامد صنایع کاغذسازی

یحیی همزه؛ بابک میرزایی؛ کاظم دوست حسینی؛ علیرضا عشوری؛ کامبیز راشدی؛ عالیه الفت

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 281-290

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117186

چکیده
  خواص فیزیکی- شیمیایی پسماندهای جامد صنایع خمیر و کاغذ به نوع الیاف مورد استفاده، فرایند آماده‌سازی خمیر و همچنین به سیستم تصفیه پساب واحد تولیدی بستگی دارد. برای تعیین بهترین کاربری پسماندهای صنایع کاغذسازی، خواص فیزیکی- شیمیایی پسماندهای جامد کارخانه‌های‌ چوب و کاغذ مازندران و کاغذسازی لطیف تجزیه و تحلیل شد. مقدار مواد جامد، ...  بیشتر

شیمی چوب
مطالعة تاثیر تغییرات ساختاری لیگنین‌های قلیایی بر اثر واکنش‌های کاهشی و متیل‌دار شدن بر شاخص‌های نوری کاغذ لیگنین‌دار

احمد میرشکرایی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 10-25

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117260

چکیده
  در این تحقیق، تغییرات رفتار نوری لیگنین کرافت صنوبر و لیگنین سودای باگاس، پیش و پس از کاهش با بورهیدرید سدیم و هیدروسولفیت سدیم (دی تیونیت سدیم) و نیز پس از متیل­دار شدن با استفاده از دی متیل سولفات، با استفاده از فنون اندازه­گیری تغییرات شاخص­های نوری (روشنی، سفیدی، k/s و عدد PC) کاغذ آغشته به لیگنین براثر کهنه­سازی حرارتی تسریع ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
استفاده از کمپلکس آلی گلاناپون به جای سیلیکات سدیم در رنگ بری خمیرهای کاغذCMP مخلوط پهن برگان با پروکسید هیدروژن

ایمان اکبرپور؛ حسین رسالتی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 193-217

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117163

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی جایگزینی کمپلکس آلی گلاناپون به جای سیلیکات سدیم بر ویژگی های نوری خمیرهای کاغذCMP رنگ بری شده با پروکسید هیدروژن انجام گرفت. با حذف سیلیکات سدیم و جایگزینی 7/0 و 5/1 درصد از ماده گلاناپون، بیشترین روشنی 5/65 درصد و کمترین زردی 6/21 درصد به دست آمد. اما بیشترین ماتی 2/98 درصد با استفاده از 5/0% گلاناپون به دست آمد. با افزایش ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی تاثیر رطوبت ودرجه حرارت کاغذهای متشکله برکیفیت مقوای کنگره‌ای

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ امیر محسن ناظری؛ علی عشریه

دوره 25، شماره 2 ، مهر 1389، ، صفحه 309-320

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117317

چکیده
  در این تحقیق با بکار بردن درجه حرارت‌ها و رطوبت‌های مختلف کاغذ، میزان تاثیرهای آنها برکیفیت ورق کارتن مورد بررسی قرارگرفت و بهترین حالت مشخص شد. متغیرهای مورد بررسی شامل سه متغیر سرعت(در سه سطح50-100 – 150 متر در دقیقه) زاویه پیچش کاغذ به دور سیلندرهای پیش گرمکن(در سه سطح 90-180-300 درجه) و رطوبت کاغذ( سه سطح 5/6-7- 5/8 درصد ) بودند. کاغذهایی که ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
مقایسه ابعاد الیاف، جرم مخصوص و ترکیبهای شیمیایی پسماند دو رقم کلزا

سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی؛ عباس فخریان روغنی؛ کامیار صالحی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 36-44

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2009.117354

چکیده
  در ایران، توسعه سریع کشت کلزا با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین روغن خوراکی کشور در حال انجام است. کمبود شدید مواد لیگنوسلولزی از یک طرف و میزان رو به افزایش پسماند سلولزی کلزا در کشور از طرف دیگر، لزوم این بررسی را ایجاب نموده است. با توجه به آزمایشهای اولیه سازگاری و بازده تولید بذر ارقام مختلف کلزا در استان مازندران، ...  بیشتر

شیمی چوب
مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین های چوب آسیاب شده (MWL) و آنزیمی (CEL) تهیه شده از چوب صنوبر

سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی؛ علینقی کریمی

دوره 23، شماره 2 ، مهر 1387، ، صفحه 102-122

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2008.117409

چکیده
  در این مطالعه از یک روش جدید برای جداسازی و تخلیص لیگنین چوب صنوبر بوسیله آنزیم استفاده شد. لیگنین آنزیمی بدست آمده با روش متداول جداسازی لیگنین یعنی روش یورکمن(MWL) از لحاظ ساختار شیمیایی مورد مقایسه قرار گرفت. مطالعه شیمیایی لیگنین‌ها با استفاده از فنون طیف سنجی FT-IR و NMR کمی به همراه آنالیز اولیه مولکولی و توزیع وزن مولکولی انجام گرفت. ...  بیشتر